One-2-One podwyższa prognozy za 2009 r

przez | 24/02/2010

Grupa One-2-One podwyższyła prognozę wyników finansowych za 2009 rok. Przychody wyniosą około 65 mln zł, będą zatem wyższe od prognozowanych o ponad 18%. Wynik EBIDTA osiągnie poziom około 1,15 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do wcześniejszej prognozy. Jednocześnie Spółka podtrzymuje wypracowanie dodatniego wyniku finansowego na działalności kontynuowanej.

Grupa One-2-One na 2009 rok zapowiadała intensyfikację prac w zakresie obniżenia kosztów funkcjonowania, a także dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Spółka skoncentrowała się na ofercie dla polskich przedsiębiorstw z sektora mediów i usług marketingowych, którym oferuje narzędzia z zakresu mobile i Internet, zapewniając tym samym w pełni interaktywną komunikację.

– Z każdym kolejnym kwartałem zwiększaliśmy systematycznie przychody. W II półroczu osiągnęliśmy ponad 50 mln zł obrotów, co skutkuje koniecznością publikacji przez nas korekty „w górę” wcześniej przedstawianej prognozy – mówi Tomasz Długiewicz, Prezes Zarządu One-2-One S.A. Kluczowe dla osiągnięcia tak dobrych wyników były projekty realizowane dla ogólnopolskich koncernów medialnych, w tym Telewizji Polskiej S.A. oraz Radia Zet.

Zarząd pracuje obecnie nad planem dalszego rozwoju w porozumieniu z Radą Nadzorczą oraz nowym akcjonariuszem Spółki – Piotrem Majchrzakiem. Celem projektowanych działań jest odzyskanie stabilnego, powtarzalnego, dodatniego wyniku finansowego netto.

Ogłoszenie korekty prognozy za cały 2009 rok, jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników IV kwartału, było konieczne ze względu na znacznie wyższy od zakładanego wynik ostatnich trzech miesięcy zeszłego roku. Przepisy wymagają ogłoszenia kolejnej prognozy natychmiast, kiedy spółka spodziewa się odnotować różnicę powyżej 10% w porównaniu z dotychczasową prognozą. W połowie 2009 roku Zarząd One-2-One S.A. planował zakończyć rok z przychodami na poziomie 55 mln zł i wynikiem EBITDA w wysokości 1 mln zł. Dokładne dane finansowe za IV kwartał 2009 roku Spółka poda zgodnie z harmonogramem do 1 marca br.

źródło/autor: One-2-One