Olechnowicz prezesem roku

Paweł Olechnowicz kierujący od ośmiu lat Grupą LOTOS S.A. został „Prezesem Roku 2009”. Ten prestiżowy tytuł przyznała redakcja Gazety Giełdy „Parkiet”. Statuetkę „Byki i Niedźwiedzie” prezes Olechnowicz odebrał 22 lutego w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Ta nagroda, to efekt pracy nie tylko mojej, ale wielu ludzi, dzięki którym LOTOS dynamicznie się rozwija  – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Skoro wyniki naszej wspólnej pracy docenili najlepsi eksperci rynku kapitałowego w Polsce, to dowód na to, że idziemy we właściwym kierunku i pomimo trudnej sytuacji w gospodarce światowej stale umacniamy naszą pozycję.

Miniony rok stanowił wyzwanie dla LOTOSU, jak i całej polskiej gospodarki. Jednak mimo skutków międzynarodowego kryzysu, dzięki konsekwencji w realizacji strategii oraz skuteczności działań zarządu, LOTOS zdecydowanie poprawił wyniki finansowe oraz umocnił się na pozycji kluczowego dostawcy paliw w kraju. Zarządzana przez prezesa Olechnowicza spółka, jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła realizację Pakietu Antykryzysowego, który przyniósł Grupie LOTOS pół miliarda złotych oszczędności w 2009 r. Istotnym elementem pakietu było podpisane w lutym ubr. porozumienie zarządu ze związkami zawodowymi i radą pracowników dotyczące zamrożenia płac w zamian za zachowanie miejsc pracy. Stanowiło ono początek szerszego dialogu społecznego, jaki zarząd podjął z pracownikami na temat sytuacji firmy. Jego efektem są wspólnie ustalone i realizowane działania proefektywnościowe nakierowane na wzrost konkurencyjności i wartości spółki.

Miniony rok, to również moment kończący budowę szeregu instalacji w ramach Programu 10+ (wartość tej inwestycji oszacowano na 1,43 mld euro) oraz sprawnie przeprowadzonego postoju remontowego gdańskiej rafinerii. W 2009 r. uruchomiono zgodnie z planem m.in. instalację hydroodsiarczania oleju napędowego, kompleks aminowo-siarkowy, wytwórnię wodoru oraz zakończono budowę destylacji atmosferyczno-próżniowej. W tym czasie LOTOS dokonał kolejnych ciągnień z linii kredytowych na finansowanie realizacji programu. Ich terminy i kwoty dostosowane były do aktualnej sytuacji płatniczej spółki i wysokości bieżących wydatków związanych z realizacją tej kluczowej inwestycji. Ciągnienia kredytu, zarówno co do kwot jak i terminów, były realizowane zgodnie z wnioskami złożonymi przez Grupę LOTOS S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu