MSP z perspektywy firmy assistance

Instytucje finansowe od kilku lat szukają pomysłu na skuteczne zainteresowanie sektora MSP swoją ofertą. Przy konstruowaniu produktów często korzystają z firm dostarczających rozwiązania i usługi assistance.  Na przestrzeni ostatnich dwóch lat eksperci z Inter Partner Assistance obserwują pozytywny trend w podejściu sektora finansowego do sektora MSP. Szczególną aktywność i wolę walki o względy klientów widzimy wśród banków i firm leasingowych. Na czym polega zmiana i jak wpływa to na kształt oferty assistance?

„Do niedawna oferta świadczeń assistance była traktowana jak przysłowiowy kwiatek do kożucha, obecnie staje się wisienką wieńczącą kompleksowe, profilowane pakiety.” – mówi Paweł Grabarczyk, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w Inter Partner Assistance Polska S.A.- „Pierwsze oferty kierowane do MSP były prostymi modyfikacjami ofert stworzonych dla klientów indywidualnych. Przez lata dominował pogląd mówiący, iż oferta powinna być bardzo prosta i możliwie uniwersalna. Dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, o ile istniało, miało znikome znaczenie.”

Jakie możliwości daje assistance instytucjom finansowym kierującym ofertę do sektora MSP?

„Dzisiaj instytucje finansowe, budując swoją przewagę, kierują swoje zainteresowanie na obszar usług dodatkowych.” – tłumaczy Paweł Grabarczyk z Inter Partner Assistance Polska S.A. –  „Coraz częściej produkty assistance stają się nośnikiem przekazu marketingowego. Pozwalają one wyróżnić dany kredyt, pakiet ubezpieczeń, czy leasing spośród wielu podobnych. Są to już produkty pełnowartościowe o dużej użyteczności, ale nadal dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta jest ograniczone.”

Jak w przyszłości będzie wyglądała oferta dla MSP?

„Przyszłością usług i produktów assistance, jak i całej oferty kierowanej do MSP, są rozwiązania modułowe.” – odpowiada Paweł Grabarczyk z Inter Partner Assistance Polska S.A. – „Klient będzie miał możliwość zbudowania indywidualnego pakietu w oparciu o pojedyncze moduły produktowe. Dzięki temu lekarz będzie mógł np. wybrać świadczenia techniczne, szkoleniowiec świadczenia związane z częstym przemieszczaniem się, a przedsiębiorca budowlany zabezpieczy swoje zdrowie i bezpieczeństwo prawne.”

Z uwagi na specyfikę polskiego rynku, gdzie głównym kryterium wyboru jest cena, przez kilka lat będziemy obserwowali koegzystencję wszystkich trzech wskazanych  koncepcji produktowych.

2. Wsparcie na drodze i na stoku

Sezon narciarski trwa w najlepsze. Jakie utrudnienia mogą nas spotkać podczas wyjazdu w góry? Jak ustrzec się przed przykrymi niespodziankami? Co zrobić by czuć się bezpiecznie zarówno w czasie podróży jak i jazdy na stoku?

Według danych Inter Partner Assistance liczba spraw związanych z wypadkami na stoku wzrosła w pierwszych tygodniach tegorocznych ferii o 40 % w porównaniu do standardowego poziomu. Najczęstszą kontuzją spotykającą narciarzy były jak co roku złamania kończyn. Ostatnie tygodnie minęły również pod znakiem wzmożonego zapotrzebowania na assistance samochodowe. W okresie najcięższych mrozów, znacznie wzrosła liczba zgłoszeń związanych z awariami samochodów. Najczęstszymi usterkami, z jakimi borykali się kierowcy, były problemy z zamarzającymi zamkami i paliwem oraz rozładowanym akumulatorem. Opisane powyżej przypadki są dobrym pretekstem, aby zadać sobie pytanie: co zrobić, aby zagwarantować sobie wsparcie zarówno w razie problemów technicznych z samochodem, jak i dostęp do usług assistance turystycznego, potrzebnych podczas wyjazdu w góry?

W drodze na narty

Oblodzone drogi oraz ujemne temperatury utrudniają prowadzenie samochodu i są przyczyną wielu wypadków. Duże mrozy uniemożliwiają też często uruchomienie auta, a nawet dostanie się do jego wnętrza.

„Aby uzyskać profesjonalną pomoc w razie takich problemów potrzebna jest właściwa polisa assistance.” – mówi Michał Krzyżanowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Strategicznych w Inter Partner Assistance Polska SA – „Możliwości assistance samochodowego są zróżnicowane. Podstawowe pakiety, sprzedawane obligatoryjnie wraz z ubezpieczeniami OC, obejmują przede wszystkim pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub czasem również awarii. Bardziej rozbudowane polisy assistance, oprócz pomocy technicznej w każdej sytuacji, zapewniają również wsparcie medyczne, pomoc prawną i serwis podróżny. Wszelkie świadczenia osobowe, bywają szczególnie pomocne podczas dalszych wyjazdów. W razie utrudnień, klienci posiadający rozbudowane assistance samochodowe, mogą liczyć nawet na organizację noclegu, opiekę nad dziećmi w razie problemów zdrowotnych opiekunów, zapewnienie zastępczego kierowcy, czy auta i wiele innych usług.”

„Czynnikiem decydującym o możliwości wykorzystania assistance samochodowego podczas wyjazdu w góry są szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia.” – mówi Michał Krzyżanowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Strategicznych w Inter Partner Assistance Polska SA – „Na rynku, szczególnie w prostszych pakietach assistance, spotykanych jest sporo ograniczeń związanych z zimowymi warunkami atmosferycznymi. Przykładowo pomoc może przysługiwać powyżej określonej temperatury np. – 5°C lub może nie obejmować rozładowania akumulatora. Wsparcie może nie obejmować też skutków zamarzniętego paliwa, które jest częstą bolączką posiadaczy aut z silnikami diesla. Innym ważnym elementem jest ogólny zakres terytorialny, w którym obowiązuje ochrona – niektóre programy assistance obowiązują jedynie na terenie Polski.”

Wsparcie na stoku

Dzięki pakietowi assistance obejmującemu pokrycie kosztów leczenia na miejscu zdarzenia, możemy uzyskać pomoc na stoku bez sięgania do własnej kieszeni. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia turystycznego o odpowiednio wysokim limicie kwotowym.

„Biorąc pod uwagę ceny usług związanych z pomocą na stoku wykupienie dobrego ubezpieczenia po prostu się opłaca.” – mówi Sonia Kostyszyn, Manager Działu Operacyjnego, Inter Partner Assistance Polska SA. – „Przewiezienie osoby z złamaną nogą z południowych Alp do Polski kosztuje ok. 9 tysięcy złotych. Koszty akcji ratowniczej obejmującej transport helikopterem ze stoku do szpitala w Austrii czy Włoszech, kształtują się na poziomie od 3 do 4 tys. euro. Mogą one jednak wzrosnąć w zależności od liczby zaangażowanych ratowników, stopnia trudności akcji czy specyfiki badań lekarskich.”

Zakres ubezpieczeń turystycznych jest zróżnicowany. W polisach narciarskich spotykanych jest wiele istotnych wyłączeń, na które powinniśmy zwrócić uwagę.

„Chodzi głównie o jazdę na nartach pod wpływem alkoholu.” – tłumaczy Sonia Kostyszyn, Manager Działu Operacyjnego, Inter Partner Assistance Polska SA. – Standardowe polisy narciarskie nie obejmują również osób, które jeżdżą ekstremalnie lub zawodowo. Amatorzy mocnych wrażeń poruszający się poza wyznaczonymi trasami, biorący udział w zawodach, czy wykonujący skomplikowane ewolucje powinni wykupić rozszerzoną polisę.”

Warto również pamiętać, aby przed wyjazdem sprawdzić, czy wykupiona przez organizatora wyjazdu polisa gwarantuje nam ochronę podczas jazdy na nartach lub snowboardzie.

3. Czy ceny OC wzrosną?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się wiele sygnałów na temat zmian, które mogą wpłynąć na działalność firm ubezpieczeniowych i wzrost cen obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Ostatnim elementem, szeroko komentowanym w mediach, była dyrektywa Solvency II. Czy w najbliższym czasie grożą nam podwyżki składek? Które ze zmian na rynku mogą mieć największy wpływ na ceny ubezpieczeń?

Przygotowana przez Komisję Europejska dyrektywa Solvency II nakłada na europejskich ubezpieczycieli obowiązek podwyższenia kapitałów własnych. Celem tej regulacji jest zmniejszenie ryzyka niewypłacalności firm ubezpieczeniowych.

„Nie widzę zagrożenia znacznymi podwyżkami składek ubezpieczeniowych po ewentualnym wprowadzeniu nowej dyrektywy Solvency II w naszym kraju.” – uspokaja Jerzy Bieda, Doradca Prezesa w Inter Partner Assistance Polska SA – „Według oceny KNF zakłady ubezpieczeń w Polsce dysponują kapitałami własnymi na bezpiecznym poziomie. Jednak oprócz dyrektywy Komisji Europejskiej na rynku jest jeszcze wiele innych czynników, mogących mieć wpływ na nasz sektor ubezpieczeń. Najważniejsze to: prognozowany wzrost wypłat zadośćuczynień w szkodach osobowych, podniesienie sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, prowadzone prace Ministerstwa Zdrowia nad nowymi rozwiązaniami w zakresie obciążania sprawców zdarzeń drogowych kosztami leczenia poszkodowanych. Duże znaczenie może mieć również wzrost wypłat odszkodowań przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny co spowoduje nieuchronne podniesienie składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG. Od jakiegoś czasu obserwujemy też pojawianie się na rynku ubezpieczeniowym nowych graczy.”

Kiedy możemy spodziewać się ewentualnych skutków tych zmian? Które z nich mogą mieć największy wpływ na ceny ubezpieczeń?

„Najbardziej odczuwalne dla konsumentów może okazać się wprowadzenie w życie przygotowywanych propozycji Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi kosztami leczenia poszkodowanych obciążani byliby sprawcy wypadków drogowych.” – mówi Jerzy Bieda z Inter Partner Assistance. – „Wdrożenie tego pomysłu będzie miało duży wpływ na finanse zakładów ubezpieczeń i zapewne znajdzie swoje odzwierciedlenie w wysokości składek. Duży wpływ na podniesienie cen ubezpieczeń, w szczególności w ubezpieczeniach komunikacyjnych, będzie zapewne miał prognozowany istotny wzrost wypłat zadośćuczynień w szkodach osobowych. Efekty tych zmian mogą być widoczne już w ciągu roku. W nieco dalszej perspektywie, około dwóch lat, możemy spodziewać się również niewielkich podwyżek związanych ze wzrostem opłat wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.”

Jak poważne mogą okazać się zmiany cen ubezpieczeń komunikacyjnych? Co oznacza to dla klientów firm ubezpieczeniowych?

„Na szczęście dla konsumentów zmiany te nie zachodzą jednocześnie.” – stwierdza Jerzy Bieda z Inter Partner Assistance. – „Rozłożenie ich w czasie pozwoli zakładom ubezpieczeń lepiej się do nich przygotować i ograniczyć ich negatywne skutki finansowe. Dzięki temu, najprawdopodobniej uda się uniknąć istotnych podwyżek składek ubezpieczeń majątkowych, w tym przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych.”

Pod koniec zeszłego roku wiele uwagi poświęcano podniesieniu sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czy od momentu wprowadzenia regulacji unijnych widoczna jest zmiana cen?

„Choć od wejścia w życie tych regulacji minęło już kilka miesięcy, to nie doszło do podwyższenia cen ubezpieczeń OC.” – odpowiada Jerzy Bieda z Inter Partner Assistance – „Pomimo dużego znaczenia świadczeń dodawanych do ubezpieczeń OC (przede wszystkim usług assistance) o jego wyborze decyduje najczęściej wysokość składki. Przykład ten potwierdza, że dzięki dużej konkurencji na naszym rynku nie powinniśmy obawiać się drastycznych podwyżek.”

W przeciwieństwie do pozostałych czynników pojawianie się na rynku ubezpieczeniowym nowych graczy może wpłynąć pozytywnie w na kształtowanie cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Kolejne firmy – prowadzące sprzedaż ubezpieczeń w systemie direct – mogą dodatkowo zaostrzyć konkurencję.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu