Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.

przez | 24/02/2010

Grupy WDM oraz Totmes powołały nowy wspólny fundusz typu private equity pod nazwą VESUVIO Capital S.A. Nowy podmiot będzie dokonywał inwestycji skupiając się na transakcjach akcjami spółek z branży finansowej, w tym notowanych notowanych na rynku głównym GPW i NewConnect. W pierwszym etapie działalności na inwestycje przeznaczy on 5 mln zł, które zainwestuje w kilka podmiotów. Niewykluczone są emisje aportowe, w wyniku których fundusz pozyska znaczące aktywa w zamian za akcje własne.

Na przełomie III i IV kw. 2010 fundusz wejdzie na rynek NewConnect. – „Fundusz będzie nabywał akcje spółek z branży finansowej, w szczególności spółek inwestycyjnych, firm doradztwa finansowego, obsługujących wierzytelności oraz związanych z ubezpieczeniami”  – mówi Piotr Chmielewski, Prezes Zarządu i akcjonariusz Totmes S.A.

W akcjonariacie znajdują się Privilege Capital Management S.A. z grupy WDM (50%), oraz Totmes S.A. (50%).

– „Wierzymy, że biznes to głównie ludzie i ich kompetencje. W radzie nadzorczej funduszu zasiądą osoby związane z rynkiem finansowym, które budując własne biznesy udowodniły swoją skuteczność działania” – dodaje Chmielewski.

– „VESUVIO CAPITAL S.A. to przede wszystkim kolejny etap współpracy pomiędzy grupami WDM i Totmes, która rozwija się niezależnie od inicjatyw podejmowanych samodzielnie przez obu partnerów – np. powołania przez Grupę WDM funduszu ASTORIA Capital S.A. Spodziewamy się zacieśniania tej współpracy, bo korzystają na niej zarówno Totmes, WDM jak i akcjonariusze obu Grup” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu i akcjonariusz WDM S.A.

VESUVIO Capital S.A. dostał od założycieli 3 mln zł na start. Kolejne 3 mln zł trafią do spółki w wyniku realizacji oferty prywatnej.

„Inwestorzy oczekiwali od grup Totmes i WDM powołania funduszu inwestującego w branżę finansową, stąd takie ogromne zainteresowanie ofertą. Niewykluczone są emisje aportowe, w wyniku których fundusz pozyska znaczące aktywa w zamian za akcje własne” – twierdzi Gudaszewski.

„Black Pearl Capital S.A. pokazał naszym inwestorom, że warto z nami inwestować na początkowym etapie działalności funduszu. Udowodniliśmy, że w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie budować znaczącą wartość dla inwestorów w oparciu o fundamentalny wzrost aktywów funduszu” – uważa Piotr Chmielewski.

„Na przełomie III i IV kwartału VESUVIO zadebiutuje na rynku NewConnect. Do tego czasu zbuduje zdywersyfikowany portfel podmiotów z branży finansowej wzajemnie się wspierających” – twierdzi Mariusz Muszyński, Prezes VESUVIO Capital S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.