Alior Bank wprowadził do oferty faktoring i odwrotny faktoring

Kontynuując rozwój oferty dla Klientów Biznesowych Alior Bank udostępnił nowe usługi finansowania wierzytelności: Faktoring i Odwrotny Faktoring. Klienci Biznesowi Banku w ramach jednej umowy mogą: obsługiwać różne klasy dłużników z odrębnymi warunkami cenowymi oraz wybrać pomiędzy przekazywaniem faktur do finansowania lub jedynie do zarządzania.

Z usługi faktoringu w Alior Banku mogą skorzystać Klienci, których roczny obrót, jako potencjalnego faktoranta jest wyższy niż 5 mln PLN, a możliwy do przyznania przez Bank limit finansowania jest wyższy niż 500 000 PLN. Maksymalny okres dostępności limitu na składanie faktur to 12 miesięcy, a maksymalny okres finansowania przedstawionej do nabycia wierzytelności to 180 dni. Faktoring odwrotny kierowany jest natomiast do Klientów, którzy osiągają roczny obrót 20 milionów PLN i prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Doświadczeni Eksperci ds. Finansowania Handlu Alior Banku przedstawią każdemu Klientowi indywidualną, dostosowaną do jego sytuacji i potrzeb ofertę.

„Faktoring często jest jedyną szansą dla firm na pozyskanie odpowiednich środków obrotowych. Elastyczny system faktoringu Alior Banku to propozycja dla przedsiębiorstw produkcyjnych lub handlowych, posiadających wysoki poziom należności i mogących odczuwać brak kapitału obrotowego. Oferta faktoringu jest kierowana w szczególności do przedsiębiorców, którzy mają stałych odbiorców, sprzedają z odroczonym terminem, chcą utrzymać płynność finansową firmy, rozwijać swoją firmę i zwiększać obroty” – powiedział Artur Maliszewski, Wiceprezes Alior Banku.

Szybki rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz potrzeba tworzenia stałych relacji biznesowych sprzyjają rozwojowi usług faktoringowych. W 2009 do wzrostu obrotów faktoringowych przyczynił się kryzys i ograniczenie finansowania kredytowego. Korzystanie z faktoringu skraca czas oczekiwania na wpływ należności za dostarczone towary (świadczone usługi) oraz pozwala decydować o terminie otrzymania tych należności, co zwiększa komfort planowania wpływów i wydatków. Faktoring w Alior Banku daje szybki dostęp do gotówki – jeżeli korzystający z usługi Klient ma w danym momencie wystawione faktury, to gotówkę może otrzymać już w dniu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności, a nawet w czasie krótszym niż godzina od chwili przyjęcia zlecenia przez Bank.

Więcej informacji na temat usługi factoringu znajduje się na stronie internetowej Alior Banku www.aliorbank.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu