Alior Bank wprowadził do oferty faktoring i odwrotny faktoring

przez | 24/02/2010

Kontynuując rozwój oferty dla Klientów Biznesowych Alior Bank udostępnił nowe usługi finansowania wierzytelności: Faktoring i Odwrotny Faktoring. Klienci Biznesowi Banku w ramach jednej umowy mogą: obsługiwać różne klasy dłużników z odrębnymi warunkami cenowymi oraz wybrać pomiędzy przekazywaniem faktur do finansowania lub jedynie do zarządzania.

Z usługi faktoringu w Alior Banku mogą skorzystać Klienci, których roczny obrót, jako potencjalnego faktoranta jest wyższy niż 5 mln PLN, a możliwy do przyznania przez Bank limit finansowania jest wyższy niż 500 000 PLN. Maksymalny okres dostępności limitu na składanie faktur to 12 miesięcy, a maksymalny okres finansowania przedstawionej do nabycia wierzytelności to 180 dni. Faktoring odwrotny kierowany jest natomiast do Klientów, którzy osiągają roczny obrót 20 milionów PLN i prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Doświadczeni Eksperci ds. Finansowania Handlu Alior Banku przedstawią każdemu Klientowi indywidualną, dostosowaną do jego sytuacji i potrzeb ofertę.

„Faktoring często jest jedyną szansą dla firm na pozyskanie odpowiednich środków obrotowych. Elastyczny system faktoringu Alior Banku to propozycja dla przedsiębiorstw produkcyjnych lub handlowych, posiadających wysoki poziom należności i mogących odczuwać brak kapitału obrotowego. Oferta faktoringu jest kierowana w szczególności do przedsiębiorców, którzy mają stałych odbiorców, sprzedają z odroczonym terminem, chcą utrzymać płynność finansową firmy, rozwijać swoją firmę i zwiększać obroty” – powiedział Artur Maliszewski, Wiceprezes Alior Banku.

Szybki rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz potrzeba tworzenia stałych relacji biznesowych sprzyjają rozwojowi usług faktoringowych. W 2009 do wzrostu obrotów faktoringowych przyczynił się kryzys i ograniczenie finansowania kredytowego. Korzystanie z faktoringu skraca czas oczekiwania na wpływ należności za dostarczone towary (świadczone usługi) oraz pozwala decydować o terminie otrzymania tych należności, co zwiększa komfort planowania wpływów i wydatków. Faktoring w Alior Banku daje szybki dostęp do gotówki – jeżeli korzystający z usługi Klient ma w danym momencie wystawione faktury, to gotówkę może otrzymać już w dniu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności, a nawet w czasie krótszym niż godzina od chwili przyjęcia zlecenia przez Bank.

Więcej informacji na temat usługi factoringu znajduje się na stronie internetowej Alior Banku www.aliorbank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.