K2 w ofercie BNP Paribas Fortis

Do połowy marca potrwa w oddziałach BNP Paribas Fortis subskrypcja na tytuły uczestnictwa Fortis L Fix K2, nowego funduszu luksemburskiego powiązanego z indeksem WIG20.

Fortis L Fix K2 to produkt strukturyzowany w formie zagranicznego funduszu inwestycyjnego, zarządzany przez Fortis Investments. Jest to 3,5-letnia inwestycja oparta o indeks WIG 20 i realizowana w PLN. Ponieważ fundusz zarejestrowany jestw Luksemburgu, wypłacane przez niego zyski w formie dywidend są wolne od podatku. Aby rozpocząć inwestycję, wystarczy minimalny wkład na poziomie 5 tys. zł.

Wynik z inwestycji Fortis L Fix K2 powiązany jest ściśle ze zmianą wartości indeksu WIG20 w odniesieniu do poziomu początkowego, który fundusz zanotuje w kwietniu 2010 roku. Zyski wypłacane są w formie dywidend: pierwszej stałej (gwarantowanej) w wysokości 0,5 proc. zainwestowanego kapitału po sześciu miesiącach od rozpoczęcia inwestycji oraz drugiej zmiennej – na jej zakończenie.

Wysokość drugiej dywidendy zależy od zachowania indeksu w trakcie trwania inwestycji, jak i na jej zakończeniu. W tym czasie sprawdza się, czy pokonana zostanie bariera wzrostu indeksu tj. 67,5 proc. powyżej jego wartości wyjściowej i ile wyniesie jego końcowa wartość.

– Jeśli chociaż raz w dowolnym dniu inwestycji indeks zamknie się ponad 67,5 proc. powyżej poziomu początkowego, wówczas klient otrzyma 100 proc. zainwestowanego kapitału oraz dywidendę w wysokości 8 proc., bez względu na to, co działoby się dalej z indeksem. Gdy jednak przez 3,5 roku bariera wzrostu 67,5 proc. nie zostanie ani razu przekroczona – inwestor otrzyma 100 proc. wpłaconego kapitału i dywidendę w wysokości 100% udziału we wzroście indeksu. Gdyby indeks był na niższym poziomie niż w momencie rozpoczęcia inwestycji, a bariera wzrostu o 67,5 proc. nie została ani razu przekroczona, fundusz zwróci 100 proc. zainwestowanego kapitału – mówi Tomasz Gomółka z Departamentu Rozwoju Oferty dla Klientów Indywidualnych w BNP Paribas Fortis.

źródło/autor: Fortis Bank

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu