IT dla edukacji, czyli nowoczesna „Polska Szkoła”

przez | 23/02/2010

Nauka na odległość nie jest zagadnieniem nowym. Już w 1700 roku, w jednej z amerykańskich gazet opublikowano pierwsze ogłoszenie z ofertą kursów korespondencyjnych. Od tamtej pory jednak wiele się zmieniło, a najwięcej dzięki rozwojowi technologii.

Dzisiaj, 18 lutego br., został oficjalnie zainaugurowany pilotaż programu „Polska Szkoła” w ramach inicjatywy edukacyjnej firmy Microsoft „Partnerstwo dla Przyszłości”. Celem programu „Polska Szkoła” jest umożliwienie wysokiej jakości zdalnego nauczania dzieciom i młodzieży, mieszkającym poza granicami kraju. Pilotaż ma trwać do końca roku szkolnego 2010/2011 i objąć blisko 2000 uczniów na wszystkich poziomach nauczania.

Obecnie w dalszym ciągu istnieją bariery w nauczaniu na odległość. Muszą sobie z nimi radzić dzieci, które wyjechały z rodzicami za granicę przed ukończeniem szkół w swoim kraju, a problem ten dotyczy również polskich uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc zapewnić edukację na najwyższym poziomie wszystkim polskim dzieciom przebywającym za granicą, opracowało wspólnie z firmą Microsoft specjalny portal e-learningowy, który pozwoli dotrzeć do dzieci w dowolnym miejscu na świecie. Ale po kolei.

Jest lipiec 2009 roku. To już XXI wiek, era Internetu, ale między uczniami mieszkającymi poza granicami Polski, a ich nauczycielami, tu w kraju, krążą paczki dokumentów, materiałów, prac domowych i sprawdzających. Może da się jakoś tę sytuację poprawić… Z propozycją rozwiązania przychodzi Microsoft, który w ramach programu „Partnerstwo dla Przyszłości” opracował platformę e-learningową odpowiadającą dokładnie potrzebie określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – instytucji nadzorującej Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.

Dzięki platformie, Zespół Szkół będzie mógł prowadzić zdalne nauczanie dzieci w ramowym oraz uzupełniającym programie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi Microsoft Office Communications. Tym samym dzieci, które nie mogły korzystać z polskiej edukacji stacjonarnej za granicą np. z powodu odległości do szkoły, będą mogły skorzystać z bardziej efektywnych narzędzi niż edukacja korespondencyjna.

Proponowane rozwiązanie zostaje dobrze przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jeszcze w tym samym miesiącu MEN i Microsoft podejmują decyzję o realizacji pilotażowego programu „Polska Szkoła” w ramach inicjatywy edukacyjnej firmy Microsoft „Partnerstwo dla Przyszłości”.

Pilotaż ma trwać do końca roku szkolnego 2010/2011 i objąć blisko 2000 uczniów na wszystkich poziomach nauczania. W sierpniu 2009 roku odbywa się prezentacja portalu umożliwiającego zdalne nauczanie metodą online, jak i na żądanie, z jednoczesnym uwzględnieniem obiegu dokumentów prac kontrolnych uczniów.

„Dzięki nowoczesnym technologiom uczniowie, którzy nie mają możliwości uczęszczania do polskich szkół za granicą, otrzymują szansę nauki, która nie tylko pozwoli im zdobyć samą wiedzę, ale również pomoże zachować polską tożsamość,” – powiedział Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy Ministra Edukacji Narodowej.

Portal wydaje się być doskonałą platformą do zdalnego nauczania, stwarza nowe możliwości zarówno dla nauczycieli, jak i samych uczniów. Trzeba jednak nauczyć i jednych, i drugich, jak w pełni wykorzystywać jego możliwości. Dlatego w październiku i listopadzie ubiegłego roku przeprowadzone zostają intensywne szkolenia dla 30 nauczycieli, którzy będą nadzorowali projekt oraz prowadzili konsultacje online dla dzieci mieszkających poza granicami kraju. W tym samym czasie opracowane zostają pierwsze materiały e-learningowe.

Ważnym punktem krytycznym projektu są pierwsze testy platformy online. Mają one miejsce w grudniu 2009 roku. Dedykowany portal www.polskaszkola.edu.pl zostaje poddany sprawdzianowi praktycznemu, a pierwszymi recenzentami są polscy uczniowie mieszkający w Grecji.

Na podstawie wyników przeprowadzonych testów, 11 stycznia tego roku rozpoczęto zdalne nauczanie z 8 przedmiotów dla pierwszych 24 dzieci – na co dzień mieszkańców takich krajów, jak Indonezja, Chiny, Japonia, Katar, USA, Kanada, Australia, Brunei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Libia, Czarnogóra, Serbia, Egipt, Wielka Brytania, Irlandia, Rosja, Białoruś i Grecja.

Dzisiaj, 18 lutego br., zostaje oficjalnie zainaugurowany pilotaż programu, który potrwa do końca czerwca 2011 roku. Zgodnie z porozumieniem, Microsoft jest odpowiedzialny za zapewnienie części technologicznej oraz dostarczenie najnowszej wiedzy na temat wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych w nauczaniu.

„Celem naszego wspólnego projektu jest umożliwienie nowoczesnego nauczania dzieci mieszkających za granicą bez względu na to, w którym kraju i w jakiej strefie czasowej przebywają,” – powiedział Jan Polak odpowiedzialny za program „Partnerstwo dla Przyszłości” w polskim oddziale firmy Microsoft. – „Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane w tym projekcie podnoszą dostępność polskiej szkoły dla dzieci i rodziców, zwiększają indywidualizację nauczania poprzez kontakt online z nauczycielami, dają tym nauczycielom efektywne i mierzalne narzędzia nauczania oraz usprawniają obieg informacji i dokumentów, takich jak prace zaliczeniowe. Jednocześnie, nadzór pedagogiczny zostaje wyposażony w narzędzia do zarządzania placówką edukacyjną”.

W ramach pilotażu powołano siedem grup od pierwszej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy liceum. Każdy z uczniów w pierwszym etapie pilotażu będzie uczestniczyć w konsultacjach z jednego przedmiotu. W kolejnych miesiącach realizowania programu liczba godzin konsultacji oraz nauczanych przedmiotów będzie sukcesywnie rosnąć. Dodatkowo, uczniowie mają do dyspozycji materiały edukacyjne ze wszystkich nauczanych przedmiotów, które mogą w łatwy i szybki sposób pobierać ze strony internetowej www.polskaszkola.edu.pl. Każdy z nich ma także do dyspozycji własną przestrzeń dyskową, gdzie może przechowywać swoje prace zaliczeniowe oraz materiały dydaktyczne. Uczniowie „Polskiej Szkoły” będą również mieli możliwość korzystania ze stałych konsultacji online prowadzonych w czasie rzeczywistym. Dzięki nim, uczniowie biorący udział w tym projekcie zostaną objęci opieką wychowawczą, która nie była możliwa przy dotychczasowej metodzie nauczania na odległość.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej projektu będą internetowe koła zainteresowań. Pierwsze z nich – koło historyczne oraz informatyczne – zaczną działać jeszcze w tym miesiącu. Dzięki nim, uczniowie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach online z ciekawymi ludźmi oraz brać udział w specjalnych konkursach i quizach.

Technologia stwarza nowe możliwości, dzięki niej „Polska Szkoła” może być nowoczesna.

źródło/autor: Microsoft