BPP Professional Education przygotuje księgowych do zmian w MSSF

W związku z kolejnymi zmianami w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej firma BPP Professional Education, największa europejska firma prowadząca szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, wprowadza cykliczne szkolenia, przygotowujące księgowych na nowelizacje MSSF.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są coraz powszechniej stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Jednak w związku z dynamicznie rozwijającymi się uregulowaniami prawnymi, ulegają one częstym zmianom i aktualizacjom. W bieżącym roku zaczną obowiązywać kolejne poprawki, które zostały opublikowane w latach poprzednich.

„W Polsce standardy MSSF są obligatoryjnie stosowane przez spółki giełdowe tworzące grupy kapitałowe i banki. Oprócz spółek giełdowych korzysta z nich też wiele firm z kapitałem zagranicznym, m.in. w celu prowadzenia sprawozdawczości grupowej. W firmach tych wymaga się od księgowych gruntownej wiedzy w zakresie sprawozdawczości. Konieczna jest zatem intensywna edukacja, zwłaszcza że standardy te stale ewoluują i niemal każdy miesiąc przynosi nowe, interesujące zmiany.” – stwierdziła Aleksandra Rytko, wykładowca prowadzący szkolenia z MSSF w BPP Professional Education.

Dla księgowych oraz osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość BPP Professional Education przygotowała kolejny cykl szkoleń z tej tematyki. Ze szkoleń mogą skorzystać także wszystkie osoby, które z racji wykonywanej pracy powinny być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.

Szkolenia opracowane przez BPP Professional Education przeznaczone są zarówno dla osób, które nie mają żadnej wiedzy z MSSF, jak i tych, którzy je znają, ale muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Dostępne są dwa warianty szkolenia: kompleksowe oraz aktualizujące. Pierwsze trwa osiem dni i pozwala na poznanie standardów od podstaw oraz nauczenie się, jak je interpretować i stosować w praktyce. Drugie szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają już MSSF i trwa dwa dni. Pozwala ono na aktualizację wiedzy o MSSF. W ofercie BPP są także specjalistyczne szkolenia poruszające konkretne kwestie związane z międzynarodowymi standardami.

„Uczestnicy szkolenia uzyskają najbardziej aktualną wiedzę na temat MSSF i zdobędą umiejętność zastosowania jej w praktycznych sytuacjach. Dzięki licznym przykładom liczbowym przystępnie wytłumaczone zostaną zaawansowane koncepcje teoretyczne wprowadzane do standardów.” – dodała Aleksandra Rytko.

Szkolenia prowadzone są przez wykładowców, którzy od długiego czasu śledzą zachodzące zmiany i na bieżąco monitorują pracę Rady MSR. Dzięki swojemu doświadczeniu praktycznemu prowadzący są bogatym źródłem wiedzy dla uczestników szkolenia w zakresie rozwiązywania poszczególnych problemów, jakie mogą się pojawić w ich pracy zawodowej.

BPP organizuje szkolenia MSSF w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Szkolenia prowadzone są cyklicznie – kilka razy w roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu