Tablice interaktywne SMART Board – jak zredukować stres w pracy nauczyciela?

przez | 22/02/2010

Według Polaków nauczyciele są na drugim miejscu w rankingu najbardziej zestresowanych grup zawodowych. Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie sposobów na obniżenie stresu w ich pracy. Jak wynika z badań „Redukując stres w klasie”, opracowanych przez firmę SMART Technologies, tablice interaktywne ograniczają stres nauczycieli. To intuicyjne narzędzia, które tworzą płaszczyznę współpracy z uczniami, oszczędzają czas nauczycieli oraz sprzyjają aktywnej współpracy oraz przyjaznej atmosferze podczas lekcji.

Jak wykazały badania przeprowadzone przez TNS OBOP, według Polaków, zawód nauczyciela jest jedną z najbardziej stresujących profesji – w rankingu ustępuje miejsca jedynie lekarzowi. Według statystyk Eurostatu 20% pracowników sektora edukacji doświadcza ryzyka zawodowego, a stres jest drugim najczęściej podawanym problemem zdrowotnym związanym z wykonywana pracą.

Obecnie na nauczycielach spoczywa nowe odpowiedzialne zadanie – muszą jak najlepiej przygotować uczniów do odnalezienia się w społeczeństwie informacyjnym, nauczyć młodzież współpracy oraz rozwiązywania problemów. Aby osiągnąć sukces edukacyjny nauczyciele powinni umieć odnaleźć się w multimedialnej rzeczywistości, która stała się już naturalnym środowiskiem funkcjonowania młodzieży. Z badań przeprowadzonych w Ameryce Północnej, Europie i Azji wynika, że większość nauczycieli odczuwa stres związany z wprowadzaniem nowoczesnych technologii – tylko 15% z nich nie ma obaw w obliczu konieczności ich stosowania. Uwzględniając sposób zachowania i podejście nauczycieli do nowych technologii, naukowcy ze SMART Technologies opracowali narzędzia interaktywne, które dzięki łatwej, intuicyjnej obsłudze umożliwiają bezproblemowe wejście w świat nowych technologii.

Badania przeprowadzone przez niezależne grupy badawcze wskazują także, że tablice interaktywne pomagają wyeliminować dwie główne przyczyny stresu: zbyt duże obciążenie pracą oraz brak możliwości spełnienia potrzeb wszystkich uczniów. Stosowanie tablic interaktywnych w klasach pozytywnie wpływa na planowanie zajęć, przedstawianie oraz powtarzanie materiału. Nauczyciele, którzy nie czują się obciążeni zadaniami, odczuwają mniejszy niepokój i pracują efektywniej.

Tablice interaktywne oszczędzają czas planowania lekcji i przygotowania materiałów, pomagają różnicować zadania i skupiać się na indywidualnych potrzebach uczniów. Duży wpływ na poprawę jakości pracy ma możliwość udostępniania materiałów lekcyjnych online, dzięki czemu nauczyciele mogą dzielić się między sobą zadaniami oraz korzystać z lekcji przygotowywanych wcześniej. Zapisywanie materiałów w formie cyfrowej minimalizuje kłopoty z ich fizycznym przechowywaniem. Nauczyciele mogą w prosty sposób wracać do lekcji z poprzednich lat, wykorzystywać je na bieżąco oraz dostosowywać do obecnych potrzeb. Znika także problem przekazywania informacji o zajęciach nieobecnym w szkole uczniom, gdyż wszystkie informacje mogą zostać zapisane i wykorzystane w przyszłości.

„Dzięki tablicom interaktywnym SMART Board świat multimediów staje się bliski, dostępny dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy dotknąć, by przenieść się z kosmosu do mikrokosmosu, by przenieść się w czasie, zobaczyć, posłuchać, powtórzyć, dopisać, dorysować… brać czynny udział w kreowaniu edukacyjnej rzeczywistości.” – mówi Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdarskiego w Nowym Tomyślu.

Dodatkowo, aby ograniczyć stres nauczycieli związany z wprowadzeniem nowych technologii, SMART Technologies podejmuje intensywne działania edukacyjne skierowane do kadry nauczycielskiej. Wspiera ich rozwój poprzez szkolenia, dostarczanie materiałów merytorycznych, zasobów multimedialnych do ćwiczeń oraz pomoc techniczną. SMART tworzy społeczność nauczycieli poprzez SMART Exchange, gdzie nauczyciele mogą wymieniać się materiałami, doświadczeniami, scenariuszami lekcji oraz wspólnie realizować międzynarodowe projekty. Firma ma świadomość, że zapewnienie nauczycielom narzędzi oraz wsparcia w tworzeniu zajmujących lekcji stwarza im możliwość rozwoju, co ma ogromne znaczenie dla poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży.

Rozwiązania SMART w salach lekcyjnych

Innowacyjne produkty firmy SMART Technologies zostały zaprojektowane tak, żeby bez problemu zadomowiły się w przestrzeni każdej klasy, pomagając nauczycielom w zaangażowaniu wszystkich typów uczniów w prowadzoną lekcję. Oprócz tablic interaktywnych SMART oferuje także pełną linię nowoczesnych rozwiązań interaktywnych umożliwiających współpracę, m.in.

  1. SMART Notebook TM     collaborative learning software – oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia interaktywnych lekcji lub prezentacji. SMART Notebook software daje nauczycielom dostęp do całego systemu treści, narzędzi i aplikacji, które pozwolą im tchnąć życie w każdą lekcję.
  2. SMART Response TM interactive response system – bezprzewodowe narzędzie zawierające w sobie interaktywny system do zbierania oraz analizowania informacji/odpowiedzi. Umożliwia sprawne przeprowadzanie interaktywnych testów.
  3. SMART SlateTM wireless slate – bezprzewodowa tablica, która umożliwia nauczycielom bezprzewodową komunikację z tablicami SMART Board z każdego miejsca w klasie. Interaktywny rysik bez baterii pozwala nauczycielom kontrolować każdą aplikację, tworzyć notatki oraz podkreślać informację cyfrowym atramentem.
  4. SMART PodiumTM interactive pen display – łatwy w obsłudze panel interaktywny, który pozwala prowadzić prezentacje, zajęcia, nanosić notatki na wyświetlane treści bez konieczności stania przy tablicy.
  5. SMART Document Camera – funkcjonalna kamera umożliwiająca cyfryzację i projekcję wszelkich treści – zarówno tekstu jak i trójwymiarowych eksponatów.
  6. SMART BridgitTM conferencing software – oprogramowanie umożliwiające szybkie i łatwe przesyłanie danych, obrazu i dźwięku.

W Polsce dystrybutorem produktów SMART Technologies jest firma IRS: www.tablice.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.