System prowizyjny pod kontrolą

Software Mind S.A. opracował nową wersję systemu Software Mind Commission Management System, elastycznego narzędzia informatycznego wspierającego budowę systemów zarządzania motywacją pracowników.

Software Mind Commission Management System to nowoczesny, rozbudowany system, który w oparciu o dane na temat sprzedaży i ustalony regulamin prowizyjny automatycznie nalicza i rozlicza prowizje handlowe, a następnie przesyła informacje o nich do odpowiednich osób – m.in. sprzedawców, ich przełożonych, działu księgowości. Rozwiązanie dedykowane jest zarówno dla wewnętrznych sił sprzedażowych (sprzedawców, oddziałów, doradców klienta), jak i dla zewnętrznych sieci sprzedaży (partnerów, pośredników, agentów).

Software Mind Commission Management System jest częścią większego eko – systemu zarządzania motywacją (Enterprise Incentive Management). Dlatego oprócz samego naliczania prowizji według jasno określonych reguł, system dodatkowo realizuje funkcje zarządzania regulaminami prowizyjnymi oraz raportowania dla celu planowania i bieżącej oceny skutków działania takich regulaminów, jak również posiada moduł bieżącego monitorowania wysokości prowizji dla jej odbiorców. Moduł ten jest bardzo ważny dla spełniania funkcji motywacyjnej i w istotny sposób wyróżnia aplikację Software Mind od systemów tworzonych w oparciu o arkusze kalkulacyjne.

Klienci firmy Software Mind S.A., którzy korzystają z rozwiązania Software Mind Commission Management System potwierdzają że, osiągnęli realne korzyści biznesowe i operacyjne z wdrożenia systemu. Pozytywnie oceniają możliwość powiązania wynagrodzeń handlowców z realizacją celów sprzedażowych, możliwość szybkiej adaptacji do zmian w polityce firmy oraz koordynowania akcji sprzedażowych, a także bieżący dostęp do raportów i informacji na temat wielkości należnej prowizji. Wdrożenie Software Mind Commision Management System pozwala na widoczne obniżenie kosztów operacyjnych, dzięki wprowadzeniu automatyzacji naliczania, rozliczania i księgowania prowizji, redukcji błędów i możliwości automatycznych korekt.

„Systemy prowizyjne stają się coraz bardziej wyrafinowane: jedno zdarzenie biznesowe może generować potrzebę wypłacenia prowizji kilku lub kilkunastu różnym osobom i podmiotom. Cele sprzedaży są wielowymiarowe – adresują nie tylko wielkość sprzedaży, ale też jej strukturę, zajmowanie rynków, promowanie konkretnych linii produktowych. Nie wystarczy już statyczne okresowe naliczanie prowizji. Prowizje powinny być wykorzystywane do bieżącego dynamicznego zarządzania motywacją, szybkiego przenoszenia motywacji w stale zmieniających się realiach biznesowych, nierzadko w perspektywie godzin a nie dni czy tygodni” powiedział Konrad Siatka Vice President Software Mind S.A.

źródło/autor: Software Mind

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu