Prognoza gospodarcza: poprawa warunków w 2010 r., ale sytuacja pozostaje niestabilna

przez | 22/02/2010

BUSINESSEUROPE przewiduje, że w 2010 r. wzrost realnego PKB w UE wyniesie 1,2%, po spadku o 4% w 2009 r. Mimo to sytuację w dalszym ciągu należy ocenić jako niestabilną i niepewną.

Zadłużenie publiczne nadal będzie rosnąć. W tym roku na poziomie UE wyniesie ono średnio 80% PKB.

Rządy państw muszą niezwłocznie odbudować wiarę w trwałość finansów publicznych. Kluczową kwestią jest utrzymanie korzystnych warunków finansowania, ograniczenie ryzyka zawirowań finansowych oraz wzmocnienie zaufania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Należy również zająć się kwestią ataków spekulacyjnych, między innymi poprzez inicjatywy instytucji unijnych ukierunkowane na wspólne utrzymywanie stabilizacji fiskalnej i finansowej. Tego rodzaju przedsięwzięcia nie mogą jednak zastąpić niezbędnych środków dostosowawczych na szczeblu krajowym. Rządy poszczególnych państw muszą same podjąć rzetelne i zdecydowane działania wymierzone w istniejące nierównowagi fiskalne, poddając się surowemu nadzorowi Komisji i Rady.

Philippe de Buck, Dyrektor Generalny Konfederacji BUSINESSEUROPE, powiedział:

– Ostatnie wydarzenia pokazują, że interwencje publiczne w gospodarkę zaczynają sięgać granic swojej skuteczności. Aby podtrzymać wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy, europejskie rządy muszą przywrócić konkurencyjność finansów publicznych w swoich państwach i wdrożyć daleko idące reformy.

źródło/autor: Businesseurope

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.