Przejdź do treści

Private banking w mediach

Bankowość prywatna jest w Polsce ciągle nową usługą  –  wynika z analizy doniesień medialnych, opracowanej przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Publikowane informacje mają w większości charakter ogólny, brak jest szczegółowej oferty. W prasie i Internecie odnotowano w 2009 roku blisko 3,5 tys. materiałów na temat bankowości prywatnej, z czego prawie 80% stanowiły informacje w sieci. Najaktywniejszy był portalpr.news.pl, który opublikował 177 informacji. Na drugim miejscu znalazł się bankier.pl (161), w dalszej kolejności eurobankier.pl (106). W prasie najwięcej informacji na omawiany temat zamieścił „Parkiet” – 123 materiały. Aż o połowę mniej opublikowały „Rzeczpospolita” i „Forbes”.

Ponad 52% materiałów na temat private banking miało neutralny wydźwięk w mediach. Blisko 48% stanowiły publikacje o wydźwięku pozytywnym. Procentowo najwięcej informacji o charakterze pozytywnym odnotowała Nordea.

Analiza doniesień medialnych prowadzi do wniosku, że brak jest wyraźnych różnic pomiędzy bankowością dla zamożnych a usługami dla ogółu klientów. Nie ma również ściśle określonego progu wejścia. W mediach ten obszar bankowości jawi się jako „skoncentrowany” na powierzchowności, a nie na usłudze. Przejawem tego są wystawne siedziby banków, efektowne wizytówki, oferty, foldery reklamowe, karty, „ekskluzywne” dodatki (bilety, sale VIP, eventy). Poważanym minusem jest również brak wykwalifikowanej kadry. Wady private banking powodują, że rację bytu zyskuje oferta spółek spoza rynku usług bankowych, w tym m.in. firm doradztwa finansowego, które tworzą produkty dedykowane najbogatszym.

Wśród podmiotów działających w obszarze bankowości dla zamożnych zdecydowanym liderem pod względem aktywności medialnej był w ubiegłym roku BRE Bank, który zgromadził ponad 600 informacji w prasie i Internecie.  O drugim w zestawieniu banku – ING ukazało się blisko 200 materiałów. Wartość medialna publikacji na temat bankowości prywatnej BRE Bank szacowana jest na prawie 0,5 mln złotych. Wyrażona liczbą publikacji medialna dominacja BRE Banku jest niezaprzeczalna, należy jednak spodziewać się, że dopiero w 2010 roku nastąpi na tym polu prawdziwa walka. Zarówno polska bankowość, jak i media stoją dopiero u progu rozwoju tego rodzaju usług.

Wyniki analizy medialnej zostały zaprezentowane przez Sebastiana Bykowskiego – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego PRESS-SERVICE Monitoring Mediów podczas V Konferencji Private Banking, która odbyła się w dniach 18-19 lutego br. w Warszawie.