Podatek liniowy dla samozatrudnionych to dobre rozwiązanie

przez | 22/02/2010

Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on m.in. ograniczenie zakazu stosowania stawki liniowej przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a wykonujące czynności na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera propozycje KNF, które jednak zdaniem KPP tylko częściowo rozwiązują problem. – Należałoby całkowicie znieść ograniczenia w stosowaniu stawki liniowej w przypadku przejścia w trakcie roku podatkowego na tzw. samozatrudnienie – mówi ekspert KPP, Adam Kwaśnik. Zdaniem Konfederacji nie ma sensu utrzymywanie przepisu, którego ratio legis polegało na ograniczeniu możliwości obchodzenia przepisów prawa pracy określających, jaki rodzaj zależności powinien być traktowany jako stosunek pracy w przypadku, gdy odpowiednie normy już w tym zakresie istnieją. Regulacja taka została wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy o PIT z 1 stycznia 2007 r. uściślającej pojęcie działalności gospodarczej. Dlatego też jak najbardziej słuszne wydaje się wykreślenie przepisów, które oprócz swojej funkcji prewencyjnej powodują też podatkowe dyskryminowanie osób nie mających intencji obchodzenia przepisów prawa pracy.

KPP popiera działania zmierzające do takiego kształtowania systemu podatkowego, który stymulowałby rozwój gospodarczy w Polsce. – Warto pamiętać, że osoby, które zdecydowały się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej są też  potencjalnym pracodawcą dla innych. Racjonalny ustawodawca, który zmierza do zwiększenia zatrudnienia, powinien niwelować wszelkie przeszkody dla biznesu – mówi Adam Kwaśnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.