Imago PR ponownie dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2010)

Imago Public Relations po raz drugi wspieraEuropejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress) – największą konferencję gospodarczą w Europie Środkowej i jedno z najbardziej medialnych wydarzeń o podobnym charakterze.

Agencja odpowiada za komunikację z mediami, prowadzenie biura prasowego w czasie wydarzenia oraz bieżącą współpracę z licznymi patronami medialnymi projektu. Na potrzeby Kongresu Imago PR uruchomiło odpowiedni profil na Facebooku, a o gorących wydarzeniach będzie informować także poprzez mikroblogi Twitter i Blip.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Celem Kongresu jest umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami różnych branż działającymi na całym rynku Wspólnoty.

– Europejski Kongres Gospodarczy to wyzwanie zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i komunikacyjnym. Spodziewamy się ponad trzy i pół tysiąca gości. Dziennikarzom będziemy służyć pomocą przed, w trakcie i po Kongresie prowadząc m.in. biuro prasowe w pięciu językach, koordynując proces akredytacji, aranżując wywiady z najważniejszymi prelegentami Kongresu oraz dbając o przekazanie w optymalnym czasie i formie wszystkich najważniejszych informacji związanych z Kongresem – mówi Marta Stach, Senior Account Manager w Imago PR pełniąca funkcję rzecznika prasowego Kongresu.

Od 14-16 kwietnia br., podczas EEC 2010 ponad trzy i pół tysiąca uczestników, przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki weźmie udział w panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. analizie najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomicznym i cywilizacyjnym wyzwaniom stojącym przed Europą i Polską.

Kongres, podobnie jak rok temu, odbędzie się w Katowicach. Organizatorzy spodziewają się zainteresowania mediów z całej Europy. Więcej informacji o EEC można znaleźć pod adresem www.eec2010.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu