Contact Center i RMC podpisały umowę o współpracy

Contact Center sp. z o.o. i RMC sp. z o.o. zawarły umowę o współpracy, dotyczącą wspólnej realizacji badań marketingowych metodą CATI – wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych.

Celem współpracy jest optymalizacja całego procesu świadczenia usługi badań marketingowych. Kooperacja umożliwi szybszy rozwój oferty, rozszerzenie zakresu i tematyki badań oraz zapewnienie wyższej jakości usług.

Firma RMC będzie odpowiedzialna za realizację merytorycznych elementów usługi, w tym budowę kwestionariuszy, przygotowywanie raportów i analiz badawczych. Contact Center skoncentruje się na przygotowaniu pełnego zaplecza teleinformatycznego zgodnego z wymogami zlecenia oraz zajmie się realizacją wywiadów telefonicznych z respondentami.

Rozdzielenie części merytorycznej i operacyjnej badań umożliwi każdej z firm skoncentrowanie się na własnych obszarach specjalizacji. Ponadto ma zmaksymalizować rzetelność i obiektywizm badań dzięki niezależnemu konstruowaniu i przeprowadzaniu ankiet.

źródło/autor: Contact Center

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu