Podsumowania i plany Kongresu Przedsiębiorczości

W czerwcu, pod roboczym hasłem „Koniec kryzysu – czas na przyspieszenie” odbędzie się II Kongres Pracodawców – poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski.Dla Konfederacji Pracodawców Polskich, która od lutego objęła półroczne przewodnictwo w  Kongresie Przedsiębiorczości, będzie to jedno z największych wyzwań najbliższych miesięcy. – Podczas Kongresu Pracodawców zostaną poruszone najważniejsze sprawy dotyczące przyszłości naszego kraju – m.in. reforma finansów publicznych, innowacyjność przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury, edukacja nastawiona na kształcenie najbardziej przydatnych przedsiębiorcom pracowników czy też promocja Polski w świecie – powiedział Prezydent KPP Andrzej Malinowski.

Według przewidywań, w II Kongresie Pracodawców weźmie udział ok. 3500 przedsiębiorców. Już działa adres mejlowy (kongres@kongresprzedsiebiorczosci.com.pl). Tam przedsiębiorcy mogą przesyłać swoje uwagi, analizy i pomysły, które mogą przy przydatne w czasie obrad.

Osiągnięcia Kongresu Przedsiębiorczości w ostatnim półroczu

Podczas konferencji Kongres Przedsiębiorczości podsumował ostatnie półrocze, które upłynęło pod przewodnictwem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

By wzmocnić konkurencyjność naszej gospodarki, Kongres Przedsiębiorczości skoncentrował się na poprawie obowiązujących aktów prawnych oraz ocenie planowanych zmian legislacyjnych. Zaapelował do Senatu o odrzucenie przyjętej przez Sejm zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na przeniesieniu obowiązku składania deklaracji podatkowych pracowników na pracodawców. Kongres ocenił negatywnie przyjętą przez Sejm zmianę podkreślając, iż przyczyni się do wzrostu obowiązków biurokratycznych, utrudni wielu płatnikom i podatnikom prawidłowe obliczenie podatku, pogorszy warunki prowadzenia działalności gospodarczej i utrudnieni prowadzenie księgowości. Kongres apelował też o wprowadzenie rynkowych zasad wynagradzania kadry menadżerskiej w spółkach Skarbu Państwa w celu zlikwidowania powstałych na tym gruncie patologii.

Kongres interweniował również w związku z proponowanymi przez rząd zmianami w ustawie o podatku VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a także ostrzegał przed możliwymi fatalnymi skutkami wprowadzenia regulacji dotyczącej dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym w polskim systemie prawnym.

Innym niezwykle istotnym wyzwaniem jest deregulacja polskiej gospodarki, czyli ograniczenie barier administracyjnych dla przedsiębiorców oraz obywateli. Projekt ustawy deregulacyjnej składa się z kilkudziesięciu nowelizacji różnych przepisów prawa dotyczących między innymi depenalizacji, prawa koncernowego, swobody działalności gospodarczej, zmian w ustawach o VAT, CIT i PIT oraz obniżenia opłat sądowych dla przedsiębiorców. Kongres Przedsiębiorczości pozytywnie ocenia rządowy projekt. Zdaniem Kongresu uchwalenie zaproponowanych w nim zmian będzie kolejnym, bardzo ważnym krokiem w kierunku liberalizacji prawa gospodarczego. Łukasz Adamczyk z Polskiej Rady Biznesu przedstawił stanowisko Kongresu na temat rządowego dokumentu dotyczącego konsolidacji finansów publicznych. – Jesteśmy zadowoleni z rządowej inicjatywy, lecz uważamy, że są to dopiero ramy do skonkretyzowania rozwiązań, które pozwolą na konsolidację finansów publicznych i reformę systemu emerytalnego – powiedział Adamczyk.Obecna na konferencji Henryka Bochniarz podkreślała, że bardzo ważna jest, zawarta w dokumencie, depenalizacja, czyli ograniczenie kar dla przedsiębiorców, np. za niepłacenie składek ZUS. – Warto też zwrócić uwagę na ograniczanie kosztów działania zwłaszcza małych firm poprzez choćby zmniejszenie wysokości obowiązkowej wpłaty od wpisów do Kodeksu Spółek Handlowych, a także skupienie się na prawie koncernowym i rozszerzenie zasady zastąpienia zaświadczeń oświadczeniami, co powinno wreszcie zmienić filozofię relacji między urzędnikiem a przedsiębiorcą – powiedziała Henryka Bochniarz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu