Praktycy.com z TeleOpieką

Agencja Praktycy.com rozpoczęła współpracę w ramach działań Public Relations online z Centrum TeleOpieki – ogólnopolskim dystrybutorem systemu mobilnej opieki skierowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Firma zajmuje się świadczeniem usług na rzecz seniorów oraz ich opiekunów poprzez umożliwienie im dołączenia do sieci TeleOpieki i dostarczenie odpowiedniego sprzętu.

Personalny monitoring medyczny jest w Polsce pojęciem jeszcze względnie nowym. Dlatego współpraca Centrum TeleOpieki z Praktykami ma na celu zwiększenie świadomości grupy celu oraz osób tzw. około decyzyjnych na temat tej innowacyjnej usługi. Głównym założeniem TeleOpieki jest zapewnienie seniorom i osobom chorym poczucia bezpieczeństwa, a opiekunom komfortu, że ich bliski jest pod stałą opieką.

– Zależy nam na wypromowaniu usługi personalnego monitoringu medycznego jakim jest TeleOpieka, ponieważ jest to idea w Polsce jeszcze niezbyt dobrze znana. Na Zachodzie i w krajach Skandynawskich taka forma opieki nad seniorami jest standardowym elementem opieki socjalnej – przekonuje Dariusz Chudzia z TeleOpieki.

Agencja została zarekomendowana przez klienta Praktyków. Umowa o współpracy dotyczy działań z zakresu e-PR-u i została podpisana na czas nieokreślony.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu