Firmy Cisco i TANDBERG aktualizują plan rozwoju technicznego przed sfinalizowaniem transakcji przejęcia

Firmy Cisco Systems i TANDBERG przedstawiły szczegóły dotyczące połączonej oferty produktów, która zostanie zaprezentowana po sfinalizowaniu transakcji przejęcia opartej na dobrowolnej publicznej ofercie gotówkowej firmy Cisco na zakup wszystkich znajdujących się w obrocie akcji spółki TANDBERG. Do czasu sfinalizowania transakcji firmy Cisco i TANDBERG działają na rynku w charakterze konkurentów. Przedsiębiorstwa spodziewają się uzyskać zgodę urzędów regulacji w pierwszej połowie 2010 r.

Firmy Cisco i TANDBERG są przekonane, że otwarte standardy i zgodność operacyjna najlepiej wspierają rozwój konkurencyjnego rynku i całej branży. Po sfinalizowaniu transakcji firma Cisco stworzy więc otwartą architekturę, która zapewni większą zgodność operacyjną z rozwiązaniami TANDBERG i innych producentów. Ta zintegrowana architektura udostępni klientom więcej przydatnych funkcji, takich jak zestawianie połączenia przez dotknięcie jednego przycisku (One Button to Push) czy tryb stałej obecności (Continuous Presence), zapewni też integrację z czołowymi platformami ujednoliconej komunikacji.

Przedsiębiorstwa potwierdziły ogłoszone wcześniej plany utworzenia działu technologii Cisco TelePresence (Cisco TelePresence Technology Group), który zachowa i będzie rozwijał linie produktów obu przedsiębiorstw po sfinalizowaniu transakcji przejęcia. Połączona oferta tego działu obejmie opisane poniżej grupy produktów.

Systemy TelePresence zapewniające wrażenie realnego spotkania — sztandarowa seria systemów Cisco TelePresence z serii 3000, do której należą systemy Cisco TelePresence 3000/3010 oraz 3200/3210, w dalszym ciągu będzie zapewniać optymalną obsługę w skalowalnych środowiskach. Rozwiązanie TANDBERG Total Telepresence, w tym produkty T3 i T1, posłuży jako elastyczny system podstawowy dla szeregu rozwiązań wdrażanych m.in. w środowiskach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Po zakończeniu przejęcia Cisco opracuje technologię zapewniającą zgodność operacyjną systemów wieloekranowych, o wysokiej rozdzielczości obrazu, które pozwalają stworzyć wrażenie realnego spotkania.. Dotyczy to zarówno systemów TANDBERG, jak systemów wieloekranowych innych producentów.

Wszechstronne systemy do sali spotkań — klienci będą mogli w dalszym ciągu korzystać z szerokiej gamy możliwości w sali spotkań dzięki rozwiązaniom firmy TANDBERG z serii Profile. System Cisco TelePresence 1300 uzupełni dostępne produkty, stwarzając wrażenie realnego spotkania na żywo w sali konferencyjnej.

Systemy osobiste — po przejęciu, w dalszym ciągu dostępna będzie szeroka oferta systemów osobistych TANDBERG oraz rozwiązania Cisco TelePresence 1100 i 500. Ujednolicony zestaw produktów spełni potrzeby użytkowników indywidualnych i będzie miał zastosowanie w biurze, w domu i w podróży.

Oferta platform — rozwiązania TANDBERG z serii C, kodeki MXP, systemy Set-Top oraz kamery zapewniające obraz o wysokiej rozdzielczości posłużą jako podstawa szerokich możliwości integracji. Produkty te w dalszym ciągu będą dostępne dla integratorów i klientów, którzy zdecydują się na zakup systemów dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb. Rozwiązania te będą współdziałać z dostępnymi obecnie i w przyszłości, systemami Cisco i TANDBERG oraz rozwiązaniami innych producentów.

Infrastruktura — integratorzy i klienci w dalszym ciągu będą mogli korzystać z pełnej oferty elementów infrastruktury obu firm. Dotyczy to m.in. najlepszych w branży jednostek Codian Multipoint Control Unit (MCU). Połączona oferta rozwiązań infrastrukturalnych będzie stanowić podstawę architektury Cisco TelePresence. Zapewni lepszą zgodność operacyjną z rozwiązaniami konkurencji i umożliwi wymianę usług między firmami oraz integrację z rozwiązaniami cyfrowymi i systemami współpracy Cisco i innych producentów.

TelePresence jako usługa — pakiety Cisco TelePresence Exchange i Cisco TelePresence Public w dalszym ciągu będą umożliwiać bezpieczne i skalowalne połączenia poza granicami organizacji. Dziś wielu operatorów na całym świecie współpracuje z Cisco w ramach wymiany usług między firmami, łącząc punkty końcowe Cisco i innych producentów.

Oprócz informacji o grupach produktów ustalono też, że po sfinalizowaniu transakcji przejęcia dział zajmujący się sprzedażą i kanałami dystrybucji w firmie TANDBERG stanie się specjalistycznym zespołem sprzedaży Cisco. Zagwarantuje to klientom, że w dalszym ciągu będą oni mogli korzystać ze sprawdzonej obsługi, zarówno w przypadku przedstawicieli Cisco, jak i firmy TANDBERG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.