Dynamiczny przyrost IKE w DM BOŚ

Wprowadzenie przez Dom Maklerski BOŚ indywidualnych kont emerytalnych (IKE) spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów Biura. Przez pierwszy miesiąc od wprowadzenia nowego produktu 269 przyszłych emerytów powierzyło Brokerowi swoje oszczędności o łącznej wartości ponad 1,9 mln zł. Wysoka jest również średnia wielkość portfela, która wynosi ponad 7 tys. zł.

DM BOŚ poszerzając swoją ofertę umożliwił klientom prowadzenie rachunków maklerskich w ramach indywidualnych kont emerytalnych. Tym samym klienci DM BOŚ zyskali możliwość odkładania pieniędzy na emeryturę w III filarze. Podstawowym atutem oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych jest brak 19-proc. podatku od zysków kapitałowych.

Z analiz Brokera wynika, że ponad 60% kont emerytalnych otworzyli mężczyźni w wieku od 30 do 50 lat. Wśród tych grup najwyższy jest także współczynnik osób dokonujących maksymalnych wpłat (blisko 40%). Zaskoczeniem może być dość wysoki udział najstarszej grupy wiekowej (powyżej 50 lat) – otworzyli oni ponad 27% ogólnej liczby rachunków IKE w DM BOŚ. Średnia wielkość portfela wszystkich rachunków wyniosła 7 135 zł. Ponad jedna trzecia wpłat osiągnęła maksymalną wartość 9 579 zł.

„Ostatnie „burze” związane z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym powodują, że rośnie świadomość Polaków, że emerytury pochodzące z ZUS i OFE mogą okazać się niewystarczające. Szczególnie świadomą grupą są inwestorzy indywidualni. Świadczyć o tym mogą statystyki KNF, które wskazują, że jedyny rosnący rodzaj IKE to IKE maklerskie.” – mówi Michał Wojciechowski, doradca Zarządu DM BOŚ i dodaje:„Do zakładania nowych rachunków maklerskich IKE, skłaniają Polaków również zmiany przepisów, które wprowadziły wyższy limit rocznych wpłat oraz umożliwiły wypłatę części środków”.

„Niestety wokół IKE i ogólnie systemu emerytalnego narosło wiele mitów. Nawet wśród świadomych inwestorów panuje błędne przekonanie, że na IKE nie warto oszczędzać, bo państwo może zagarnąć te pieniądze, a poza tym środki te są zamrożone, aż do przejścia na emeryturę. Ponadto IKE często jest mylone z OFE. Zdajemy sobie sprawę, że bez zmiany nastawienia wśród Polaków oraz szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej idea oszczędzania na własną emeryturę nie ma szans się rozwinąć. Dlatego też wprowadzenie do naszej oferty rachunków IKE wspieramy m.in. poprzez organizowanie szkoleń dla inwestorów i teksty edukacyjne na bossa.pl. Jacek Tyszko na swoim blogu (blogi.bossa.pl) stara się rozwiewać wątpliwości związane z IKE, obalać mity czy zajmować się bardziej nietypowymi problemami m.in. związanymi z dziedziczeniem IKE, kosztami przenoszenia rachunków pomiędzy różnymi instytucjami itp. Marzy nam się jednocześnie stworzenie porozumienia pomiędzy instytucjami, które powinny być zainteresowane rozwojem IKE (rząd, Giełda, instytucje finansowe) w celu przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej, dzięki której Polacy poznaliby zalety i wady tej formy oszczędzania na emeryturę. IKE nie potrzebuje krzykliwych reklam. Idea jest w stanie obronić się sama. Potrzebna jest tylko większa świadomość Polaków w tym temacie.” – dodaje Wojciechowski.

„Należy podkreślić, że IKE w ramach rachunku maklerskiego, nie jest przeznaczone dla każdego. Ponieważ w ten sposób możemy inwestować lub spekulować na rynkach akcji, obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych notowanych na giełdzie, wymaga to przynajmniej podstawowej wiedzy o tych rynkach. Tym samym osoby, które już inwestują własne pieniądze na giełdzie powinny zainteresować się szczegółami tej oferty. Poza podstawowym celem, jakim jest inwestowanie z myślą o przyszłej emeryturze, wiele osób nie wie, że ma możliwość uczestniczenia w „maleńkim raju podatkowym” – zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, zwolnienie z podatków od dywidend to jedne z powodów, które jak wiemy z rozmów z klientami przekonały ich do tej formy uczestnictwa na rynku. Zwłaszcza, że gdy uznamy za konieczne zrezygnowanie z IKE, nie płacimy kar, a jedynie podatek od zysków – podobnie jak na zwykłych rachunkach maklerskich. – dodaje Wojciechowski.

Poza zwolnieniem z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, zaletą IKE jest również dowolność wpłat do maksymalnego limitu ok. 9,5 tys zł. Regularne wpłaty nie są wymagane. Od właściciela konta zależy również forma i sposób inwestowania jego oszczędności. DM BOŚ nie pobiera dodatkowych opłat za prowadzenie IKE w ramach rachunków internetowych, a wysokość prowizji jest taka sama, jak na tradycyjnym rachunku.

Więcej informacji na www.bossa.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu