Wyniki finansowe Grupy ZAKUPY.com w IV kwartale 2009 roku

przez | 17/02/2010

W IV kwartale 2009 roku Spółka osiągneła dodatni wynik finansowy, który potwierdza efekty przeprowadzonej reorganizacji Grupy.

“Zmiana startegii Grupy ZAKUPY.com, przynosiosła widoczne efekty w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Spółka zależna B2B Partner Sp. z O.O., która oferuje klientom biznesowym innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi programów wsparcia sprzedaży i programów lojalnościowych – osiągnęła w IV kwartale przychody na poziomie 1,76 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 50,4 tys. PLN. “ – mówi Grzegorz Kobryń, Prezes Zarządu B2B Partner.

Dodatkowo Spółka B2BPartner Sp. Z. o.o. podpisała w dniu 3 grudnia 2009 roku, umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania projektu budowy informatycznej platformy do kompleksowej obsługi programów lojalnościowych i motywacyjnych. Umowa została zawarta w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na kwotę 439 775 PLN.

“Dzięki uporządkowaniu struktury działalności i rezygnacji z nierentownych obszarów dotychczasowej aktywności, odnotowaliśmy zdecydowaną poprawę wyników finansowych. Obecnie koncentrujemy się na wdrażaniu kompleksowych usług sprzedażowych prowadzonych przez partnerów biznesowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w zakresie technologii, logistyki, obsługi klienta oraz obsługi towarowej, Grupa ZAKUPY.com oferuje swoim klientom unikalne na skalę krajową wsparcie w zakresie obsługi sprzedażowej skierowanej do odbiorców indywidualnych.” – mówi Jarosław Kownacki, Prezes Zarządu ZAKUPY.com

Pozostałe działalności związana z prowadzeniem sklepów internetowych została przeniesiona do spółki zależnej Ecommerce Partner Sp. z O.O. , w której ZAKUPY.com posiadają 100% udziałów. Obecnie trwają rozmowy, poparte listem intencyjnym o sprzedaży Ecommerce Partner na rzecz Spółki PMA Invest Sp z O.O., która planuje stworzyć Internetowy Dom Handlowy. Przewidywana kwota transakcji sprzedaży wyniesie około 2 000 000 złotych.

źródło/autor: Highway News

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.