WDM uruchamia ASTORIA Capital S.A.

przez | 17/02/2010

Trwają poszukiwania partnera do nowego funduszu private equity. Wrocławski Dom Maklerski S.A. uruchamia ASTORIA Capital S.A. – nowy fundusz typu private equity o charakterze ogólnobranżowym, który inwestował będzie głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Na początek dysponował będzie 2,5 mln zł na inwestycje. Kolejne 3 mln zł pozyska z prywatnej emisji akcji. Do 30% akcji funduszu spółki zaoferowanych zostanie partnerowi strategicznemu. Docelowo w drugiej połowie 2010 r. ASTORIA Capital S.A. wejdzie na rynek NewConnect.

– „Nasz pierwszy tego rodzaju projekt – Black Pearl Capital S.A. utworzony razem z Grupą Totmes, okazał się wielkim sukcesem. Zainwestowaliśmy łącznie 4,5 mln zł, a po połączeniu Black Pearl Capital z Totmes Fund i BIO-MED Capital posiadać będziemy 30% w funduszu, którego kapitały własne wynoszą 40 mln zł a szacowany na ten rok zysk netto to 10 mln zł” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

„Dlatego chcemy powtórzyć sprawdzony model i stworzyć kolejny wyspecjalizowany fundusz z kolejnym partnerem. Zarezerwowaliśmy dla niego do 30% akcji po cenie równej wartości nominalnej. Mam nadzieję, że jest to czytelne zaproszenie do wspólnych inwestycji, skierowane do grup finansowych o profilu podobnym do grupy Totmes, tj. posiadających portfel inwestycji w spółki niepubliczne, które w kolejnym etapie mogłyby być upubliczniane za pośrednictwem WDM S.A.” – dodaje Gudaszewski.

Niezależnie od prowadzonych poszukiwań ASTORIA już teraz realizować będzie pierwsze zakupy.

2,5 mln zł którymi dysponuje na start przeznaczone zostanie na 3-5 inwestycji w spółki niepubliczne.

– „Kolejne inwestycje realizowane będą po dokapitalizowaniu funduszu w drodze prywatnych emisji akcji – za gotówkę i w zamian za udziały w spółkach publicznych. Oprócz zwiększonych możliwości inwestycyjnych jej konsekwencją będzie również debiut na rynku NewConnect. W ten sposób zaoferujemy inwestorom kolejny transparentny wehikuł inwestycyjny, który generował będzie wyniki w oparciu o sprawdzoną formułę inwestycji prowadzonych przez Black Peal Capital” – tłumaczy Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Polityka inwestycyjna ASTORIA Capital S.A. zakłada zakupy rentownych spółek, charakteryzujących się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Wyjście z poszczególnych inwestycji realizowane będzie poprzez odsprzedaż inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki.

ASTORIA Capital S.A. będzie również obejmował udziały/akcje w spółkach publicznych w zamian za swoje akcje nowej emisji.

Powołanie funduszu ASTORIA Capital S.A. ma na celu budowanie wartości grupy Wrocławskiego Domu Maklerskiego. Aby pozyskać atrakcyjnego partnera i zrealizować ten cel szybciej i z większym efektem, zarząd WDM będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby podjęło uchwałę dot. emisji do 5% nowych akcji po cenie równiej wartości nominalnej, skierowanej do nowego partnera.

Udział w kapitale zakładowym WDM po cenie równej wartości nominalnej ma zrekompensować partnerowi utrzymanie kontroli nad ASTORIA Capital S.A. w rękach grupy WDM, która będzie większościowym akcjonariuszem spółki.

„Tak jak w przypadku Grupy Totmes, która nabyła w trakcie bessy blisko 10% akcji WDM i rozwija z nami projekt Black Pearl Capital, tak też obecnie zależy nam aby nowy partner z którym rozwijać będziemy „Astorię”, posiadał pakiet akcji WDM i wnosił znaczący wkład w rozwój biznesu WDM w dłuższym terminie” – dodaje Gudaszewski.

„Dzięki takiej operacji w akcjonariacie WDM pojawi się kolejna instytucja, która miejmy nadzieję z biegiem czasu będzie powiększała swój udział w WDM” – podkreśla Gudaszewski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.