Tytuł „Jakość Roku 2009” dla Wincanton

Wincanton Polska został uhonorowany tytułem „Jakość Roku 2009” w czwartej edycji Programu Promocji Jakości w Polskich Przedsiębiorstwach. Tym samym operator logistyczny potwierdził swoją obecność w gronie firm, które szczególnie dbają zarówno o wysoki poziom oferowanych usług, jak i standardów pracy.

Kapituła Programu wskazała, że firma Wincanton dba o jakość w odniesieniu do cech krytycznych świadczonych usług i posiadanych systemów zarządzania oraz procedur, które zapewniają ich sprawne wdrożenie. Potwierdzono również wysoką skuteczność prowadzonej polityki jakości, a także ogólną efektywność zarządzania organizacją. Na przyznanie firmie Wincanton tytułu „Jakość Roku 2009” duży wpływ miało także ogromne zaangażowanie pracowników w optymalizację procesów i realizację celów jakościowych, jak i wysoki stopień zadowolenia interesariuszy firmy – jej klientów, partnerów biznesowych oraz otoczenia społecznego.

– „Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu „Jakość Roku 2009”. Dowodzi on, że nasza polityka jakości jest skuteczna i przynosi wymierne efekty, które są dostrzegane przez ekspertów. Tytuł ten będzie nas motywował do utrzymywania najwyższych standardów w zakresie jakości świadczonych usług, jak i kultury organizacyjnej naszej firmy.” – mówi Ryszard Warzocha, Dyrektor Zarządzający Wincanton na Kraje Europy Środkowej i Wschodniej..

Celem Programu jest promocja jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Program wspiera rozwój firm poprzez upowszechnianie standardów jakościowych oraz popularyzację projakościowego sposobu myślenia. W tym roku, już po raz czwarty w historii, Kapituła Programu przyznała tytuł „Jakość Roku” przedsiębiorstwom, które w wyjątkowy sposób dbają o wysoki poziom swoich usług lub produktów.

Wincanton prowadzi aktywną politykę jakości. Zgodnie ze swoją strategią, operator logistyczny zobowiązuje się do ustawicznego dążenia do podnoszenia doskonałości operacyjnej, budowania partnerskich relacji biznesowych z klientami oraz dostarczania prawdziwej wartości dodanej.

źródło/autor: People PR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu