LUG S.A. w kręgu zainteresowań instytucji

przez | 17/02/2010

Black Pearl Capital S.A. – fundusz private equity utworzony przez grupę inwestycyjną Totmes S.A. oraz WDM S.A. – posiada 1.250.000 akcji (3.47% kapitału zakładowego) spółki LUG S.A. – jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce. To już drugi po Opera TFI S.A. inwestor instytucjonalny w akcjonariacie LUG S.A. Spółka liczy że jeszcze w tym roku pojawią się kolejne.

Pierwszy inwestor instytucjonalny pojawił się w LUG S.A. już w 2007 roku, jeszcze w trakcie emisji prywatnej. Niedawno do tego grona dołączył fundusz private equity Black Pearl Capital S.A.

„Aktualnie inwestorzy instytucjonalni kontrolują 20,86% akcjonariatu. Jesteśmy stabilnym podmiotem posiadającym aktywa o dużej wartości i wysoki powtarzalny poziom przychodów, dlatego to może być ciekawa propozycja dla inwestorów instytucjonalnych. Liczymy że po wejściu na rynek regulowany ta wartość jeszcze się zwiększy.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

„Skupiamy się na spółkach o dużym potencjale rozwoju, jednakże zawsze dbamy o to żeby do naszego portfela trafiały tylko aktywa dobrej jakości, niezależnie od tego czy będą to papiery spółek publicznych czy niepublicznych. Nasze zaangażowanie w spółkę LUG wpisuje się tę strategię, zarówno od strony modelu biznesu jak i potencjału wzrostu. Jest to duża firma o stabilnej pozycji rynkowej oraz wysokich przychodach. Wzięliśmy pod uwagę zarówno jej solidne fundamenty jak i dobre perspektywy rozwoju na rok 2010/2011. Duże nadzieje wiążemy z możliwym przejściem LUG na rynek regulowany, co powinno znacznie zwiększyć jej wartość, a to z technicznego punktu widzenia jest już możliwe dzięki osiągnięciu kapitalizacji na poziomie ok. 52 mln zł.” – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

-„Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych jest dla nas bardzo cenną informacją zwrotną odnośnie naszej działalności. Daje nam to poczucie słuszności podejmowanych decyzji i realizowanych strategii rozwoju. Obecnie w naszym akcjonariacie znajduje się już opera TFI która posiada 17,39% akcji.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Na początku tego tygodnia NWZA przegłosowało decyzję o przeprowadzeniu splitu, w ramach realizacji polityki mającej na celu zwiększenie płynności akcji.

„Naszym nadrzędnym celem jest budowanie wartości dla akcjonariuszy, a wiec nie tylko ceny ale i płynności obrotu.” – dodaje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.