Zmieniać czy nie?

Według 2009 Employment in Europe Report („Zatrudnienie w Europie” za rok 2009) każdego roku około 22 proc. europejskich pracowników zmienia pracę. W obecnej sytuacji gospodarczej wielu z nas ceni jednak stabilność zatrudnienia. Tymczasem trudne warunki sprzyjają pracownikom odważnym i pewnym swoich umiejętności. Obecnie kandydat do pracy musi udowodnić, że nawet mimo kryzysu jest wart zatrudnienia i przyniesie firmie korzyści.

Z badania przeprowadzonego w zeszłym roku przez Pracuj.pl oraz IIBR wynika, że polscy pracownicy podchodzą z dużym dystansem do ewentualnej zmiany pracy. Prawie 78 proc. z nich nie planowała w najbliższym półroczu takiego kroku. Z kolei 25 proc. respondentów utrzymuje, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie chce ryzykować zmiany pracy. – „W ciągu życia zmienimy pracę lub przekwalifikujemy się nawet kilka razy. Dlatego, planując swoją karierę, zawsze musimy liczyć się z tym, że będziemy zmieniać zawód. Jeszcze do niedawna większość pracowników była zatrudniona w firmach, gdzie obowiązywał pewien zestaw reguł, których przestrzeganie umożliwiało spokojne doczekanie do wieku emerytalnego. Obecnie otoczenie biznesowe nieustannie się zmienia. Pracownik nie jest już oceniany tylko i wyłącznie na podstawie długości stażu pracy oraz jego lojalności wobec pracodawcy. Dzisiaj liczy się zaangażowanie pracownika oraz jego efektywność. Dlatego powinniśmy utrzymywać stały kontakt z rynkiem pracy i ciągle obserwować zmiany w zapotrzebowaniu na pracowników i poszczególne profesje” – mówi Thierry Iovane, Dyrektor na Europe i Amerykę Łacińską CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

Na lepsze czy na gorsze?

Powody zmiany pracy bywają rożne. Począwszy od niesatysfakcjonującego wynagrodzenia do złych relacji z szefem czy po prostu braku możliwości awansu. – „Jeżeli pomimo analizy plusów i minusów obecnego miejsca zatrudnienia dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy zmiany – należy podjąć odpowiednie kroki i poszukać nowego zajęcia. Nic tak bardzo nie demotywuje jak praca, która nie daje nam satysfakcji, szczególnie w czasie gorszych warunków gospodarczych” – dodaje Iovane.

Według raportu PARP najbliższe dziesięć lat oznaczać będzie wzrost popytu na wysokokwalifikowaną elastyczną kadrę pracowników oraz stanowiska pracy wymagające wyższych umiejętności. W swoim doniesieniu PARP wskazuje na przyszłościowe branże, w których będzie można znaleźć zatrudnienie w ciągu kilku nadchodzących lat, m.in. branża informatyczna i telekomunikacyjna, zawody związane z biotechnologią, opieką nad ludźmi i ochroną zdrowia, branża finansowa, w tym zawody uzupełnione o umiejętności działania w sieciach, np. specjaliści biznesowi czy e-ubezpieczyciele, edukacja (szkoleniowcy i trenerzy), bezpieczeństwo (ochroniarze) oraz rozrywka (w tym branża kosmetyczna oraz turystyka). „Rynek pracy znajduje się w nieustannym ruchu. Sytuacja gospodarcza zwiększyła zapotrzebowanie na skuteczny i wykwalifikowany personel. Nierzadko więc pracownik będzie musiał się doszkolić lub rozszerzyć swoje kwalifikacje. Badanie, które przeprowadziliśmy w 2009 roku wśród naszych studentów pokazuje, że pracodawcy na świecie doceniają pracowników, którzy się doszkalają, ponieważ większość ankietowanych mimo recesji nie obawia się utraty pracy. Z drugiej strony pracownicy stają się coraz bardziej zapobiegawczy, dlatego, aby zminimalizować ryzyko związane ze zmianą pracy, dokładnie analizują oferty zatrudnienia oraz wnikliwie badają przyszłe miejsca pracy. Oprócz korzyści finansowych ważna jest dla nich stabilność zatrudnienia, warunki panujące w firmie, atmosfera i kultura organizacji, a coraz częściej także międzynarodowe środowisko pracy” – podkreśla Iovane.

Praca bez doświadczenia

Niestety, wiele osób, wchodzących dopiero na rynek pracy, często ma o nim mylne pojęcie. Oczekiwania młodych ludzi w zderzeniu z zastaną rzeczywistością i regułami panującymi na rynku zatrudnienia mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia. – „Młodzi ludzie powinni jak najwcześniej zdobywać doświadczenie. Jednym ze sposobów, aby ocenić swoją wartość i możliwości na rynku pracy oraz jednocześnie poznać, na czym polega praca w danej branży czy firmie, jest uczestnictwo w konkursach organizowanych przez duże firmy, w których nagrodą jest możliwość odbycia stażu lub praktyki w danej firmie. Nawet jeśli nie posiadamy udokumentowanego doświadczenia, odbyte praktyki, staże czy działania w ramach wolontariatu sprawią, że zaprezentujemy się w oczach potencjalnego pracodawcy jako wartościowy pracownik. Nawet elementarne doświadczenie w szeroko rozumianym biznesie znacznie zwiększa szanse kandydata na rynku pracy. Warto również zwrócić uwagę na rekrutacje organizowane przez duże międzynarodowe koncerny, poszukujące często osób młodych i ambitnych, które szybko się uczą” – podsumowuje Iovane.

źródło/autor: Vision

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu