Przychody SSI S.A. wyniosły w 2009 roku ponad 13,3 mln

przez | 16/02/2010

SSI S.A. – dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa budynków notowany na NewConnect – miał w IV kwartale 2009 roku 4,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,19 tys. zł zysku netto. W całym 2009 roku spółka miała ponad 13,3 mln zł niezaudytowanych przychodów i ponad 267 tys. zł niezaudytowanego wyniku netto. Zarząd spółki poczynił wszelkie możliwe kroki do osiągnięcia poprawy wyników w 2010 roku, a przede wszystkim do zamknięcia portfela zamówień na 2010 rok w jak najkrótszym czasie.

– „Działając samodzielnie jako SSI S.A. pozyskaliśmy w 2009 roku zakładaną ilość kontraktów o wartości przekraczającej 10 mln zł na poziomie przychodów ze sprzedaży naszych podstawowych usług, co było dokładnie zaplanowane. Do wypracowania zakładanego wzrostu przychodów zabrakło jednak umów na dostawę towarów, których oczekiwaliśmy ze strony partnerów, na których wyniki też miała wpływ sytuacja rynkowa. Jednocześnie jednak zrealizowaliśmy duże zmiany strukturalne, które pozwoliły zmniejszyć zaplanowane koszty zarządu oraz sprzedaży. Skutki powinny być już widoczne na przełomie 2010/2011 roku, gdy wraz ze wzrostem przychodów spodziewamy się znacznej poprawy rentowności netto.” – mówi Krzysztof Koziej, Prezes Zarządu SSI S.A.

-„Dodatkowo chcąc wychodzić naprzeciw zmianom rynkowym, a przede wszystkim z racji ciągłej kontroli sytuacji w naszej branży został powołany zespół do opracowania nowej Strategii Firmy na lata 2010 i 2011. Prace są już na ukończeniu, na przełomie lutego i marca strategia zostanie przedstawiona akcjonariuszom.” – dodaje Krzysztof Koziej , Prezes Zarządu SSI S.A.

Spółka spodziewa się zdecydowanego wzrostu przychodów i wyniku netto w 2010 roku.

– „Jeszcze w III i IV kwartale 2009 rozpoczęliśmy rozmowy w sprawie kontraktów o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Do dziś wartość realizowanych na 2010 rok zleceń wynosi ok. 5 mln zł. W skali całego roku powinno to być nie mniej niż 17 mln, co będzie można potwierdzić w połowie roku. Przy niższych kosztach działalności, przełoży się to na mocny wzrost wyniku netto, na pewno do poziomu wyższego niż w 2009 roku. O dokładnych oczekiwaniach co do wysokości wyników w 2010 roku poinformujemy w prognozie, którą planujemy na marzec br.” – mówi Waldemar Garwol, Prokurent SSI S.A.

SSI S.A. oczekuje, że wraz z poprawą koniunktury w swojej branży, wzrośnie również wycena giełdowa spółki. Umożliwiłoby to szybką realizację planu przenosin na rynek regulowany.

– „Strukturalnie i organizacyjnie jesteśmy gotowi do przejścia na rynek regulowany w ciągu kilku miesięcy. Pozostaje kwestia rynkowej kapitalizacji. Według stanu na dziś potrzebujemy jeszcze ok. 30%. W tym zakresie decyzje należą zaś tylko i wyłącznie od inwestorów. Z naszej strony zrobimy wszystko aby dać im do rąk mocny argument w postaci rosnących w 2010 roku przychodów i wyniku netto.” – komentuje Krzysztof Koziej, Prezes Zarządu SSI S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.