Program mobilnych płatności zbliżeniowych po raz pierwszy „na żywo” na Światowym Kongresie Telefonii Komórkowej

Dzięki współpracy Stowarzyszenia GSMA, organizacji Visa i podmiotów z różnych branż (Samsung, Telefónica, Giesecke & Devrient, Ingenico, ITN International, La Caixa), uczestnicy Kongresu mogą dokonywać mobilnych płatności zbliżeniowych w technologii NFC .  Stowarzyszenie GSMA, organizacja Visa oraz firmy: Samsung Electronics Co. Ltd., Telefónica i Giesecke & Devrient, Ingenico, ITN International i La Caixa prezentują działanie płatności mobilnych na tegorocznym Światowym Kongresie Telefonii Komórkowej (Mobile World Congress) w Barcelonie.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, współpracujące podmioty przeprowadzają w trakcie Kongresu pierwszy pilotażowy program płatności zbliżeniowych realizowanych za pomocą telefonów komórkowych w technologii NFC (łączności bliskiego zasięgu) z użyciem kart SIM.

Organizatorzy programu dostarczyli najważniejszym uczestnikom i gościom imprezy ponad 400 aparatów komórkowych do używania w trakcie Kongresu. Użyte do tego celu telefony Samsung Star NFC zostały wyposażone w karty Telefónica SIM, aplikację płatniczą La Caixa Visa Mobile i doładowane kwotą 60 euro w sieci operatora O2. Uczestnicy Kongresu mogą ich używać do płatności za jedzenie i napoje – o wartości łącznie do 75 euro – w ponad 30 punktach sprzedaży detalicznej ulokowanych w obiektach kongresowych. Dodatkowo, wybrani posiadacze kart wejściowych rangi Platinum i Gold zostali zaproszeni do programu, w ramach którego otrzymali do testów telefony z zainstalowaną pokazową aplikacją umożliwiającą korzystanie z innych usług zbliżeniowych w pawilonie Stowarzyszenia GSMA oraz na stoiskach wybranych partnerów.

„Zorganizowanie na Światowym Kongresie Telefonii Komórkowej pełnego programu pilotażowego płatności mobilnych to naprawdę wielkie osiągnięcie, a także świadectwo ogromnego wysiłku i owocnej współpracy podmiotów z różnych sektorów. Od pewnego już czasu, operatorzy komórkowi domagali się aparatów obsługujących karty SIM działające w technologii NFC. To wspaniałe, że jesteśmy świadkami tak szybkiego postępu w tej dziedzinie. Wraz z wprowadzaniem takich aparatów, możemy się spodziewać uruchomienia – jeszcze w tym roku – pierwszych komercyjnych usług płatności mobilnych z wykorzystaniem technologii NFC z użyciem kart SIM” – powiedział Alex Sinclair, dyrektor ds. technologii i strategii Stowarzyszenia GSMA.

Po to, by dokonać zakupu posiłków i napoi o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 10 euro wystarczy, by uczestnicy Kongresu jedynie zbliżali swoje telefony komórkowe Samsung NFC do specjalnych terminali w stoiskach detalistów uczestniczących w programie. Przy zakupach o wartości wyższej niż 10 euro, do komórki – przed jej zbliżeniem do czytnika – należy wprowadzić hasło. Autoryzacja transakcji odbywa się w trybie online, a środki pobierane są z rachunku prowadzonego w banku La Caixa.

Przeprowadzane na całym świecie próby wykazały rosnące zainteresowanie usługami transakcji mobilnych, dokonywanych za pomocą telefonów komórkowych – szczególnie w zakresie płatności zbliżeniowych. Prezentując uczestnikom Kongresu możliwości technologii NFC partnerzy programu spodziewają się, że zaowocuje to już w niedalekiej przyszłości jej komercyjnymi zastosowaniami wykorzystującymi telefony z kartami SIM. Oczekuje się, że postępujący wzrost liczby dostępnych telefonów obsługujących płatności zbliżeniowe z użyciem kart SIM będzie sprzyjać rozwojowi komórkowych usług NFC na całym świecie. Usługi te całkowicie zmienią sposób, w jaki ludzie posługują się telefonami komórkowymi przy płatnościach, podróżach czy sprzedaży biletów. Celem jest zwiększenie łatwości obsługi i wygody konsumentów na całym świecie.

W ramach projektu współpracują ze sobą liczne podmioty z różnych branż:

·    Koordynatorem programu pilotażowego prowadzonego na tegorocznym Światowym Kongresie Telefonii Komórkowej jest Stowarzyszenie GSMA. Wykorzystywane są tu doświadczenia z promowanej przez Stowarzyszenie inicjatywy „Pay-Buy-Mobile”, w ramach której ponad 50 operatorów komórkowych współpracuje na rzecz wprowadzenia i upowszechnienia usług płatniczych opartych na kartach SIM i technologii NFC.

·    Firma Samsung Electronics Co. Ltd. dostarczyła działające w technologii NFC aparaty komórkowe Samsung Star i zaoferowała pomoc techniczną niezbędną dla sprawnej realizacji pierwszego programu pilotażowego płatności NFC.

·    Firma Telefónica dostarczyła interfejs użytkownika, umożliwiający instalację w aparacie podstawowej aplikacji płatniczej (O2 Wallet).

·    Organizacja Visa dostarczyła bankowi La Caixa oraz firmie Telefónica aplikację komórkowych płatności zbliżeniowych Visa Mobile Payment, do wykorzystania wraz z zasilonymi wstępnie do wysokości 60 euro kartami SIM sieci O2. Organizacja Visa koordynowała działania La Caixa, Telefónica, Ingenico oraz G&D dla zapewnienia kompatybilności używanych kont, aplikacji O2 Wallet, terminali i kart SIM z systemem Visa i wymogami mobilnych płatności zbliżeniowych.

·    Bank La Caixa otworzył rachunki i zasilił każdy z nich do wysokości 75 euro; jest również agentem rozliczeniowym obsługującym uczestniczących w programie detalistów.

·    Firma Giesecke & Devrient (G&D) jest producentem zgodnych z wymogami NFC kart SIM, które zostały spersonalizowane z wykorzystaniem aplikacji La Caixa Visa Mobile Payment. Dzięki temu, możliwe stało się użycie telefonów komórkowych Samsung NFC do płatności komórkowych zgodnych ze standardem EMV – poprzez łączenie się z kartą SIM za pośrednictwem protokołu Single Wire Protocol (SWP).

·    Firma Ingenico dostarczyła uczestniczącym w programie detalistom standardowy terminal płatniczy umożliwiający również dokonywanie mobilnych płatności zbliżeniowych EFT930 G, dzięki czemu uczestnicy Kongresu będą mogli płacić za posiłki i napoje przez proste zbliżenie komórki do czytnika terminalu.

·    Wśród inicjatorów projektu wprowadzenia płatności NFC na światowym Kongresie Telefonii Komórkowej znalazła się również firma ITN International, zajmująca się zarządzaniem danymi komórkowymi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu