Black Pearl Capital S.A. przejmie fundusze grup WDM i TOTMES i wejdzie na GPW

przez | 16/02/2010

Black Pearl Capital S.A. – fundusz typu private equity który na przełomie lutego i marca zadebiutuje na NewConnect – przejmie fundusze Totmes Fund S.A. oraz BIO-MED Capital S.A. W wyniku akwizycji powstanie podmiot posiadający 40 mln zł aktywów i 12 mln zł gotówki na inwestycje. Kolejnym krokiem będzie wejście na rynek główny warszawskiej GPW. Ma ono nastapić pod koniec 2010 roku. Spółka spodziewa się, że wypracuje w nim przynajmniej 10 mln zł zysku netto.

– „Powstanie i szybki rozwój Black Pearl Capital S.A. to doskonały wyznacznik jakości i postępującego zacieśniania współpracy pomiędzy grupami Totmes i WDM. Na akwizycji funduszy Totmes Fund i BIO-MED Capital przez Black Pearl Capital zyskają wszystkie strony. Inwestorzy, którzy zapisywali się na akcje Black Pearl Capital w ostatniej emisji posiadać będą walory wielokrotnie większej spółki, wybierającej się na rynek regulowany. W jej portfelu od razu znajdzie się 20 spółek publicznych i prywatnych wybierających się na GPW i NewConnect, których akcje nabywane były po bardzo atrakcyjnych wycenach. To między innymi tak znane firmy jak Instalexport, Gymnasion, SCO-Pak, Emmerson, Dent-a-Medical, LUG, EO Networks, Vidis. Dzięki temu konserwatywna prognoza zysku Black Pearl Capital na 2010 rok będzie wynosić przynajmniej 10 mln zł.” – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Po połączeniu funduszy, największymi akcjonariuszami Black Pearl Capital S.A. będą Grupa Totmes (ok. 35%) i Grupa WDM (ok. 30%).

– „Pozostałe akcje znajdować się będą w rękach mniejszych inwestorów, zapewniając płynność obrotu na rynku. Obsługę spółek portfelowych oraz połączonego podmiotu będzie prowadził Wrocławski Dom Maklerski S.A. – jako Oferujący i CEE Capital jako Autoryzowany Doradca.” – wyjaśnia Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Po akwizycji wycena rynkowa Black Pearl Capital S.A. wyniesie ok. 90 mln zł

– „Daje to wskaźnik P/E na 2010 r. równy 9, w wskaźnik P/BV w okolicach 2. Bardzo trudno byłoby znaleźć na giełdzie spółki równie atrakcyjne wskaźnikowo, które jednocześnie posiadałyby tak duże aktywa i zasoby gotówki. Po dokonaniu akwizycji Black Pearl Capital, oprócz aktywów dysponować będzie również przynajmniej 12 mln zł gotówki na kolejne inwestycje. To zaś pozwoli na zwielokrotnienie efektu skali w przyszłości.” – dodaje Jacek Woźniakowski.

Wejście na rynek główny GPW

Połączony podmiot po wprowadzeniu do obrotu wszystkich akcji powstałych z połączenia (przełom czerwca i lipca 2010 r.) rozpocznie pracę nad przejściem na rynek regulowany GPW. Debiut planowany jest na przełom 2010 i 2011 roku.

– „Nowy, większy Black Pearl Capital będzie kontynuował politykę inwestycyjną wszystkich trzech funduszy, zapewniając dotychczasowym inwestorom podtrzymanie charakteru inwestycji. Korzystając z efektu skali, będzie również uczestniczył na znacznie większą skalę w dużych transakcjach na rynku kapitałowym, takich jak np. obejmowanie emisji wtórnych spółek publicznych, udział w transakcjach fuzji / przejęć na rynku publicznym, nabywanie udziałów w distressed securities.” – tłumaczy założenia działalności Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

źródło/autor: WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.