CTPartners będzie wdrażał standardy ITIL w KRUS

CTPartners S.A. – lider w zakresie doradztwa ITSM (IT Service Management), spółka z grupy kapitałowej Infovide-Matrix oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podpisały umowę dotyczącą realizacji projektu „Wdrożenie standardów ITIL w obszarze zarządzania usługami IT”.

Projekt swoim zakresem obejmuje wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających zbudowanie mechanizmów organizacyjnych dla skutecznego, dobrze zorganizowanego i sprawnie zarządzanego pionu informatyki, zdolnego do kompleksowego świadczenia usług IT w KRUS, w oparciu o standardy, zalecenia i dobre praktyki zawarte w bibliotece ITIL.

Celem projektu jest:

  • opracowanie procesów oraz zasad postępowania zgodnie z biblioteką ITIL;
  • wsparcie budowy kompetencji pionu IT KRUS w zakresie świadczenia usług informatycznych na rzecz pionów merytorycznych, zgodnie z biblioteką ITIL;
  • doradztwo w ramach zakupu narzędzia do wsparcia zarządzania świadczeniem usług IT
  • pomoc w zakresie weryfikacji dostarczanych elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego budowanego w ramach PPWOW (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich), w obszarach utrzymania systemów informatycznych i świadczenia usług IT, w zakresie zgodności z biblioteką ITIL.

„Długoterminowym celem realizacji projektu jest zbudowanie ram organizacyjnych dla skutecznego, dobrze zorganizowanego i sprawnie zarządzanego pionu informatyki, który będzie zdolny do kompleksowego świadczenia usług IT w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w oparciu o standardy, zalecenia i dobre praktyki zawarte w bibliotece ITIL.” – mówi Mariusz Ulicki, Dyrektor Biura Informatyki KRUS.

Szczegółowy zakres projektu, który zgodnie z planem ma się zakończyć w grudniu 2010 roku obejmuje następujące działania:

  • przygotowanie projektu;
  • analiza aktualnej struktury, zadań, potencjału i zasobów pionu informatyki;
  • budowa procesów ITIL i wsparcie w ich wdrożeniu;
  • wsparcie w zakupie narzędzia ITSM;
  • wsparcie w odbiorze prac i produktów w zakresie komponentów PPWOW pod kątem zgodności z metodyką ITIL;
  • oraz szkolenia.

„Realizacja projektu będzie uwzględniać specyfikę realizowanych przez KRUS zadań statutowych, struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania KRUS.” – mówi Robert Gontkiewicz, Członek Zarządu i Partner w CTPartners S.A., odpowiedzialny za projekt. „Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje fakt, iż biblioteka ITIL została opracowana przez OGC – Agendę Rządu Wielkiej Brytanii, właśnie po to, aby zracjonalizować i podnieść efektywność funkcjonowania informatyki w instytucjach administracji państwowej i publicznej. Szereg projektów prowadzonych w ostatnich latach przez CTPartners dla administracji państwowej i samorządowej, świadczy o tym, że takie jej wykorzystanie jest coraz bardziej popularne również w Polsce.”

źródło/autor: Infovide-Matrix

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu