Air Products oraz Grupa Chemiczna Ciech podpisały kontrakt na dostawę TDA (aminy) o łącznej wartości ok. 500 mln dolarów

Air Products (NYSE:APD), największy dostawca gazów technicznych w Polsce oraz Grupa Chemiczna Ciech (WSE:CIE), największa firma chemiczna w Polsce podpisały dzisiaj długoterminowy kontrakt na dostawę TDA (aminy) dla Zachem SA, spółki wchodzącej w skład Grupy. Kontrakt zapewni dalszą współpracę firm w tym zakresie do 2018 roku. Roczna wartość dostaw TDA realizowanych przez Air Products szacowana jest na ok. 80 mln dolarów amerykańskich. Kontrakt został podpisany w siedzibie firmy Ciech w Warszawie przez Wiceprezesa firmy Air Products, Stephena J. Jones’a oraz Konrada Mikołajskiego, Prezesa Zarządu Zachem SA.

Podpisana umowa jest znaczącym rozszerzeniem współpracy pomiędzy firmami rozpoczętej w 1993 roku. Dostawy do Zachem będą realizowane przez Air Products w systemie ciągłym zapewniając stabilność zaopatrzenia bydgoskiego zakładu w wysokiej jakości surowiec.

„Dzięki umowie z tak godnym zaufania jak Air Products partnerem, Zachem zyskał solidną bazę do dalszego rozwoju. Po załamaniu rynku TDI na przełomie 2008/2009, w drugiej połowie ubiegłego roku popyt zaczął się szybko odbudowywać. Liczymy, że dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych wzrośnie efektywność wytwarzania głównego produktu spółki, a Zachem będzie się rozwijał wnosząc pozytywną kontrybucję do wyników naszej Grupy” – mówi Robert Bednarski, Członek Zarządu Ciech SA.

W II połowie 2009 roku, w ramach realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Grupy Chemicznej Ciech, o 25 proc. – do 75 tys. ton rocznie – wzrosły moce produkcyjne bydgoskiej instalacji do produkcji TDI.

„Cieszymy się, że będziemy kontynuować współpracę z tak ważnym klientem jakim jest Grupa Chemiczna Ciech. Dotychczasowa udana współpraca oraz wzajemne zaufanie pozwoliły uzgodnić korzystne dla obu stron warunki dostaw TDA. Od przejęcia BOC Gazy w 2007 roku, nasza firma jest zaangażowana w rozwijanie działalności w Polsce. W 2009 roku otworzyliśmy w Kędzierzynie-Koźlu nową wytwórnię ciekłego tlenu i azotu, a kontrakt na dostawy dla Zachem jest kolejnym krokiem na drodze dynamicznego rozwoju Air Products na polskim rynku, który jest dla nas bardzo ważny.”- mówi Stephen J. Jones, Wiceprezes Air Products.

Amina w bydgoskim zakładzie wykorzystywana będzie do produkcji TDI (toluilenodiizocyjanianu), komponentu używanego m.in. w procesie produkcji pianek poliuretanowych wykorzystywanych w przemyśle meblarskim oraz w motoryzacji, a także do produkcji materiałów izolacyjnych i lakierów. Zachem jest jedynym w Polsce producentem TDI, Air Products dostarcza TDA klientom na całym świecie od wielu lat.

źródło/autor: Questia

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu