Sfinks wydłuża zapisy na akcje

Zapisy na akcje Sfinks Polska nowej emisji serii H z prawem poboru będą prowadzone do środy 10 lutego. Wydłużenie okresu zapisów o jeden dzień wynika z konieczności aneksowania prospektu w związku z podpisaniem aneksów do umów z Da Grasso i ING. Wydłużenie zapisów nie wpłynie na pozostałe terminy harmonogramu emisji. Przydział akcji ma nastąpić do 22 lutego.

– Aneks do prospektu został zatwierdzony przez KNF dopiero w poniedziałek, czyli na dzień przed planowanym wcześniej terminem zakończenia zapisów. Chcemy zapewnić inwestorom czas na analizę tego dokumentu i weryfikację decyzji o subskrypcji w oparciu o pełną informację dotyczącą bieżącej sytuacji w spółce. Jest to swego rodzaju formalność, gdyż oba zdarzenia opisane w aneksie komunikowaliśmy już na rynek, zależy nam jednak na zachowaniu najlepszych praktyk rynkowych – komentuje Bogdan Bruczko, wiceprezes zarządu Sfinks Polska SA.

Na mocy aneksu do przedwstępnej umowy zakupu Da Grasso decyzja w sprawie przejęcia 100% udziałów największej w Polsce sieci pizzerii i podpisanie umowy sprzedaży ma nastąpić do 31 lipca 2010 r. Do tego czasu spółki chcą przygotować się do płynnego połączenia obu firm. Da Grasso przedstawi założenia i dane liczbowe, na podstawie których Sfinks opracuje biznesplan dla sieci pizzerii. Po przejęciu Da Grasso Sfinks Polska będzie największą firmą restauracyjną w Polsce pod względem liczby zarządzanych placówek. Aneks do umowy z ING dotyczy wydłużenia o dwa miesiące terminów spłaty pożyczki podporządkowanej i ustanowienia wszystkich zabezpieczeń określonych w umowie z dnia 8 kwietnia 2009 r.

Ostatnio Sfinks informował także, że 2 lutego br. prezes zarządu Sylwester Cacek nabył od OrsNet Sp. z o.o. 3.061.786 praw pierwszeństwa poboru akcji serii H.

W ramach nowej emisji akcji serii H z prawem poboru Sfinks oferuje do 6.867.904 akcji po 10,54 zł. Zamierza pozyskać w ten sposób blisko 72,4 mln zł. Niecała połowa posłuży na spłatę pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Sylwestra Cacka. Pozostałe środki zasilą kapitał obrotowy i będą przeznaczone na dalszy rozwój spółki. Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

źródło/autor: Practum Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu