SAS Institute – rekordowy wzrost przychodów w Polsce

przez | 10/02/2010

SAS Institute Polska zamknął 17 rok działalności z rekordowym wzrostem przychodów. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 70,75 mln. PLN (wstępne wyniki przed audytem), co stanowi 25% wzrostu w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2008. Całkowite przychody firmy wygenerowane w roku 2009 wynoszą 73,7 mln. PLN. Rezultaty osiągnięte w 2009 roku potwierdzają zdecydowaną dominację SAS Institute na polskim rynku Business Intelligence.

Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 21%. Był to również niezwykle udany rok dla działu SAS Business Consulting, który w zakresie sprzedaży usług konsultingowych odnotował wzrost na poziomie 35%. Rekordowo zwiększyły się  również przychody ze sprzedaży usług szkoleniowych – były o 45% wyższe od wyników osiągniętych w roku 2008. Ponad 66% sprzedaży licencji oprogramowania stanowiła platforma  Business Analytics (Business Intelligence, analityka i integracja danych), ponad 14% rozwiązania Customer Intelligence, 10% Risk and Fraud Management, 7% rozwiązania Performance Management.  W rozbiciu na branże 41% całkowitych przychodów pochodziło z sektora bankowego, 26% z telekomunikacji, 19% z sektora ubezpieczeniowego, a 14% łącznie z sektora publicznego oraz branży energetycznej i przemysłowej. Do grona klientów SAS dołączyło kilkanaście firm, a wśród nich m.in.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Lublinie, STU Ergo Hestia S.A., Noble Bank S.A., BRE Leasing Sp. z o.o., Atlas Sp. z o.o., Polski Koks S.A..

„To był niezwykły rok. Pod koniec 2008 roku analitycy wskazywali, że technologią, która może pomóc obronić się przed skutkami kryzysu jest Business Intelligence. Ich opinie potwierdziły się w  praktyce. Rekordowe wyniki finansowe, które udało nam się osiągnąć w minionym roku potwierdzają, że  oferowane przez SAS rozwiązania to skuteczne remedium na trudne czasy. W pierwszych dwóch kwartałach 2009 roku, w związku z globalną sytuacją, przedsiębiorstwa  formułowały nowe strategie, kładąc nacisk na  możliwości zwiększenia przychodów oraz  oszczędności, które będzie niosło ze sobą wdrożenie nowej technologii. I właśnie w tym  tkwi siła SAS.

Każdy realizowany przez nas projekt niesie za sobą konkretne korzyści ekonomiczne, umożliwia usprawnienie podstawowych procesów biznesowych, poprawę relacji z klientem, wczesne wykrywanie i szacowanie ryzyka, czy prognozowanie przyszłych trendów rynkowych. W odpowiedzi na konkretne potrzeby klientów wprowadziliśmy ofertę gotowych rozwiązań dla przedsiębiorstw przeżywających trudności, dążących do bardzo szybkiej reorientacji kultury informatycznej.

Nasza strategia przyniosła konkretne rezultaty. W czasie, gdy zła decyzja mogła kosztować bardzo wiele, klienci docenili  znaczenie rozwiązań analitycznych SAS, jako narzędzi efektywnie wspierających rozwój firmy w oparciu o wiedzę, które skutecznie pomagają amortyzować skutki spowolnienia gospodarczego. Odnotowaliśmy również  znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi. Realizowany przez SAS  model współpracy z klientem zapewnia mu pełne wsparcie w całym cyklu budowy systemów, począwszy od analizy jego potrzeb biznesowych, przez dobór odpowiedniego rozwiązania i jego efektywną implementację.

Naszym celem jest, aby klient uzyskał natychmiastowe efekty z wdrożenia SAS, a nie tylko kupił produkt. Ponadprzeciętne wsparcie, jakie zapewniamy, to kluczowy czynnik zapewniający jego satysfakcję. W efekcie lojalność wśród naszych klientów jest bardzo wysoka. W 2009 roku 99% klientów zdecydowało się prolongować licencje na wykorzystywane w ich organizacjach rozwiązania SAS . ” – powiedziała Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Institute Polska

Wyniki SAS Institute na świecie

Również w skali globalnej SAS Institute zamknął kolejny rok nieprzerwanego wzrostu przychodów. Całkowity przychód wyniósł 2.31 mld USD, co oznacza wzrost o 2,2 % w stosunku do przychodów wygenerowanych w roku 2008. Pomimo trudnych warunków rynkowych globalne przychody SAS ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 3,3%. W tym samym czasie inni dostawcy oprogramowania odnotowali znaczące spadki wpływów ze sprzedaży. 23% przychodów w 2009 roku SAS przeznaczył na badania i rozwój produktów. Zgodnie z zapowiedziami sprzed roku, firma zakończyła rok bez zwolnień pracowników spowodowanych kryzysową sytuacją na rynku. Wyniki roku 2009 wskazują, że przedsiębiorstwa  wykorzystują rozwiązania SAS głównie do generowania wzrostu przychodów poprzez bardziej efektywne zarządzanie relacjami z klientami, lepsze zarządzanie procesami i kosztami oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem. W minionym roku SAS odnotował największy wzrost w zakresie sprzedaży narzędzi analitycznych, narzędzi integracji danych, rozwiązań Customer Intelligence oraz Risk and Fraud Management.

Tak, jak w roku poprzednim wyniki SAS w skali globalnej pozostały zrównoważone. 44% całkowitych przychodów pochodzi z obu Ameryk, 45% z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), a 11% z Azji i obszaru Pacyfiku. 83 kraje spośród 120, w których SAS prowadzi działalność biznesową odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania. Rozwijająca się sieć sprzedaży partnerskiej odegrała integralną rolę w uzyskaniu 25% przychodów ze sprzedaży oraz podpisaniu połowy z 50 największych kontraktów.

W 2009 roku SAS pozyskał 1389 nowych klientów z całego świata. Wśród nich znalazły się następujące firmy:  Anglopharma, Bombay Stock Exchange, the Clorox Company of Canada Ltd., Efficiency Unit, Fiat Automóveis, Lego Systems Inc., Loyalty New Zealand, Niagara Health System, RH Donnelly Inc., Telefonica, TV 2 AS (Norwegia)  i Vattenfall.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.