Rekordowe przychody Sybase Inc

Czwarty kwartał 2009 roku okazał się najbardziej dochodowy w historii firmy. Sybase Inc. zanotował wzrost przychodów na poziomie 9% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największą dynamiką charakteryzował się obszar sprzedaży licencji bazodanowych (wzrost o 9%) i usług związanych z przetwarzaniem komunikatów (wzrost o 30%). Całkowity przychód za rok 2009 ukształtował się na poziomie 1,17 mld USD i był wyższy o 3% od przychodów w roku 2008.

Wpływy ze sprzedaży licencji wzrosły w roku 2009 o 5% i wyniosły 402 mln USD. Przychody z usług serwisowych pozostały na niezmienionym poziomie 571 mln USD. Dodatkowo, firma uzyskała 196 mln USD z usług związanych z przetwarzaniem komunikatów (messaging), co stanowi wynik lepszy o 12%. W I kwartale tego roku Sybase Inc. planuje osiągnąć przychód na poziomie 285-295 mln USD, a cały rok 2010 zamknąć przychodami w wysokości 1,23 mld USD.

Rok 2009 obfitował w szereg nowych osiągnięć. Wzmocniliśmy stosunki partnerskie na rzecz rozwiązań mobilnych z takimi firmami, jak SAP, Verizon, Samsung i IBM. Dzięki temu byliśmy w stanie zaoferować innowacyjne produkty z obszaru analityki biznesowej, handlu mobilnego i infrastruktury mobilnej. W rezultacie wkroczyliśmy w rok 2010 ze zdrowym systemem finansowym i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania w nadchodzącym czasie – mówi John Chen, Prezes Sybase Inc.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu