Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług – podsumowanie działań w 2009 roku

przez | 09/02/2010

Znacząca liczba klientów i świadczonych usług, ustanowienie dyżurów konsultantów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy ośrodkami KSU, to – zdaniem przedstawicieli Punktów Konsultacyjnych KSU – najważniejsze wydarzenia roku 2009.

W minionym roku 111 Punktów Konsultacyjnych KSU (PK KSU) wykonało prawie 64 tysiące usług dla blisko 57,5 tysiąca klientów. Najwięcej, bo aż 5988 usług zostało wykonanych w styczniu. Największym zainteresowaniem, wśród klientów PK KSU, cieszyły się informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych.

„Od zeszłego roku konsultanci mogą spotykać się z przedsiębiorcą nie tylko w siedzibie PK, ale również poza nią, w godzinach trwania dyżurów. Wyniki naszych badań potwierdzają, że ustanowienie dyżurów okazało się dużym sukcesem, m. in. dzięki temu odnotowujemy wzrastającą liczbę klientów PK KSU” – mówi Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP.

Punkty Konsultacyjne są ośrodkami Krajowego Systemu Usług, które udzielają bezpłatnie informacji przedsiębiorcom oraz osobom, zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Konsultanci PK KSU informują, m.in. o administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji), zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń, danych teleadresowych instytucji przydatnych w rozwoju firmy.

Usługi informacyjne PK KSU są bezpłatne, ponieważ są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” oraz merytorycznie i organizacyjnie wspierane w ramach kolejnego projektu systemowego PARP: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk

źródło/autor: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.