Doładuj aplikację certyfikatem

Znajomość języków obcych w naszym kraju systematycznie się poprawia, o czym świadczą wyniki różnych badań. Tym samym rosną też nasze szanse nie tylko na polskim rynku pracy, szczególnie jeśli możemy pochwalić się posiadaniem certyfikatu.

Na rynku pracy wzrasta liczba kandydatów ze znajomością języków obcych. Z przeprowadzonego przez agencję Work Express raportu – Rynek pracy w dobie kryzysu wynika, że w I półroczu 2009 liczba aplikacji, w których zawarte były informacje o znajomości języków obcych wzrosła do 17 procent. Podczas, gdy rok wcześniej odsetek takich CV wynosił 12 proc. Tendencja wzrostowa jest zrozumiała, bo to właśnie certyfikat językowy podnosi wartość aplikacji i zwiększa atrakcyjność aplikanta w procesie rekrutacji. Dlatego coraz więcej osób zdaje egzaminy językowe.

– Nadal najpopularniejsze są certyfikaty z angielskiego i niemieckiego, ale coraz więcej osób ubiega się też o te z hiszpańskiego i francuskiego – twierdzi Tatiana Saternus, dyrektor metodyczny w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua.– Dla większości słuchaczy naszej szkoły celem kształcenia jest zdobycie certyfikatu językowego. Co roku egzaminy zdaje jedna trzecia osób więcej. Wybierają jeden z sześciu certyfikatów najpopularniejszych na rynku, które dostępne są w naszej szkole. Systematycznie obniża się wiek osób przystępujących do egzaminów. Kilka lat temu licealiści zapisywali się na kursy na poziomie podstawowym. Dzisiaj większość słuchaczy w tym wieku przygotowuje się do First Certificate, czy nawet Advanced – komentuje.

Międzynarodowe certyfikaty językowe są rozpoznawane na całym świecie i uznawane zarówno przez jednostki edukacyjne, jak i przedsiębiorstwa. W sposób czytelny potwierdzają określony poziom umiejętności komunikowania się w języku. To powód coraz częstszego dążenia do ich uzyskania.

Zestawienie GUS z ubiegłego roku wskazuje, że aż 37,4 proc. osób nie posiada znajomości żadnego języka obcego, 39,2 proc. deklaruje znajomość jednego języka obcego, a 23,4 proc. osób potrafi posługiwać się co najmniej dwoma językami. Najlepszą znajomością języków obcych mogą się pochwalić osoby młode. Umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi deklaruje co druga osoba z wykształceniem wyższym.

Raport Kształcenie Dorosłych GUS mówi także, że wśród osób, które znają jeden język obcy 67,7 proc. to pracujący, 7,6 proc. bezrobotni, a 24,7 proc. stanowią osoby bierne zawodowo. W grupie tych, które znają, co najmniej dwa języki obce odsetek pracujących wyniósł 76,1 proc.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu