Wyniki finansowe Quest Software za 2009 r.

Quest Software podał do wiadomości wyniki finansowe osiągnięte za 2009 rok i w IV kwartale ubiegłego roku. W 2009 r. firma uzyskała przychody ogółem w wysokości 695,2 mln USD, a w IV kwartale wyniosły one 194,5 mln USD. Zysk operacyjny w 2009 r. wzrósł w porównaniu do 2008 r. o 12%, a w IV kwartale o 23,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r.

Środki, jakie w 2009 r. Quest Software przeznaczył na inwestycje, wyniosły 383 mln USD, co oznacza wzrost o 21 mln USD w porównaniu ze stanem na 30.09.2009 r. Cash flow operacyjny w IV kwartale 2009 r.  wyniósł 36,7 mln.

“Uzyskane przez Quest Software w 2009 r. wyniki finansowe potwierdzają nasz sukces jaki odnieśliśmy w ostatnim roku powiększając zysk operacyjny i dostarczając innowacyjne rozwiązania naszym klientom. W kolejny tj. 2010 r. wkraczamy z mocną pozycją na rynku oraz  entuzjastycznym nastawieniem do  realizacji naszych celów ,których osiągnięcie będzie możliwe dzięki inwestycjom  zrealizowanym w 2009 r.” – Doug Garn, prezes i CEO, Quest Software.

Według amerykańskich standardów rachunkowości GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) zysk netto w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 37 mln USD (29,2 mln USD w IV kw. 2008 r.), a marża operacyjna wzrosła z 19,7% do 23,4%. Efektem jest osiągniecie zysku operacyjnego na poziomie 45,5 mln USD (39,6 mln USD w analogicznym okresie 2008 r.). Całkowity zysk netto wyniósł w 2009 roku 70,4 mln USD (68 mln USD w 2008 r.).

Ubiegły rok to ważny okres dla Quest Software nie tylko dzięki osiągnięciu dobrych wyników finansowych. W 2009 r. spółka poszerzyła ofertę produktową o nowe, innowacyjne rozwiązania takie jak narzędzia do zarządzania środowiskiem wirtualnym czy pakiety Cloud Kits. W 2010 r. Quest Software planuje kontynuowanie dotychczasowej strategii rozwoju firmy i produktów. Do najważniejszych celów będzie należało stałe dostosowywanie oferty produktowej do potrzeb klientów oraz dalsze umacnianie pozycji firmy na rynku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu