MoTeCo – europejskie partnerstwo Grupy Comarch na rzecz technologii mobilnych

przez | 08/02/2010

Uniwersytety z Francji, Hiszpanii i Polski uczestniczą w międzynarodowym projekcie akademickim Comarch na rzecz rozwoju kompetencji z zakresu technologii mobilnych. Celem projektu MoTeCo jest wyrównanie dostępu do kształcenia zawodowego w zakresie mobilnych technologii w Europie. Dzięki współpracy pomiędzy Comarch a ośrodkami akademickimi z Polski, Hiszpanii i Francji dokonuje się transfer innowacyjnej wiedzy.

Podczas realizacji projektu, na który Comarch wraz z partnerami otrzymał 168 tysięcy euro wsparcia z funduszy Unii Europejskiej powstaje system e-learningu, moduły szkoleniowe oraz programy nauczania mobilnych technologii.

Comarch powstał na uczelni, jako pierwszy w Polsce i jedyny w tej części Europy, spin-off. W Ameryce na takim modelu biznesowym wykształciły się takie firmy jak Cisco.

– Kontynuujemy tę tradycję. Dla nas współpraca z uczelniami to okazja do wymiany doświadczeń, pozyskania bezcennej kadry, która w naszych centrach badawczo-rozwojowych tworzy innowacyjne produkty – mówi Grzegorz Wąchocki, manager projektu MoTeCo z Centrum Szkoleń Comarch.

Comarch wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Technologicznym w Grenoble, Uniwersytetem Politechnicznym w Kartagenie i Uniwersytetem w Maladze, prowadzi działania w ramach „Transferu Innowacji Leonardo Da Vinci” – programu uczenia się przez całe życie.

– Projekt realizowany w międzynarodowym środowisku akademickim, to kolejny krok, cenne doświadczenie w kształceniu młodych specjalistów zgodnie z wyzwaniami świata mobilnych technologii – dodaje Wąchocki.

Dzięki projektowi opracowano profesjonalne szkolenia „Qt for mobile devices” i „Symbian OS”. W trakcie tworzenia są obecnie podręczniki do „Symbian OS”, system e-learningu oraz uczelniane programy nauczania mobilnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.