Celem Unii Europejskiej musi być „wzrost”

Henryka Bochniarz oraz pozostali prezydenci federacji zrzeszonych w BUSINESSEUROPE spotykają się dziś (4 lutego) z władzami UE: Przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuy’em, Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barrosso oraz Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem, by przedstawić im swój program działań na rzecz przyszłości Unii Europejskiej w latach 2010-2014.

Program działań opracowany przez BUSINESSEUROPE zatytułowany jest “Go for Growth” [„Cel Wzrost”]. Określono w nim:

  • 5 kluczowych wyzwań, które stoją przed Europą,
  • 4 warunki uzdrowienia gospodarki,
  • 3 stymulanty rozwoju businessu,
  • 2 składniki stymulujące zatrudnienie,
  • 1 politykę zintegrowaną dla przedsiębiorczości i przemysłu.

Program ten wyjaśnia w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do osiągnięcia gospodarczych, środowiskowych oraz społecznych celów w Europie oraz czego w latach 2010-2014 oczekuje od europejskich decydentów 40 federacji członkowskich BUSINESSEUROPE reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wszystkich sektorów w 34 krajach członkowskich.

“Go for Growth” [„Cel Wzrost”] zawiera ogólny zarys podstawowych strategii, które niezbędne są dla podwojenia potencjału wzrostowego Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy europejskim wzrostem gospodarczym na poziomie 2% zamiast 1% jest równoznaczna z 6,5 mln dodatkowych miejsc pracy oraz próbą konsolidacji zadłużenia publicznego na poziomie 450 mld euro lub 7% PKB do roku 2014.

Jürgen R. Thumann, Prezydent BUSINESSEUROPE, powiedział: “Cel wzrost to coś więcej niż pusty slogan. Hasło to powinno przyświecać każdej decyzji dotyczącej strategii Unii Europejskiej. Rozwój stanowi konieczny warunek umożliwiający utrzymanie naszego obecnego poziomu życia oraz wzmocnienie pozycji Europy na świecie.”

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu