Aktualne informacje o lekach dostępne w OSOZ

Dostęp do codziennie aktualizowanej ogólnopolskiej bazy leków oraz możliwość otrzymywania bieżących informacji o lekach wstrzymanych i wycofanych z obrotu zapewnia Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. W Polsce już ponad 9 000 aptek i przychodni doceniło korzyści płynące ze współpracy z OSOZ i zwiększyło bezpieczeństwo wydawania leków swoim pacjentom.

Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia BLOZ to jeden z największych zbiorów informacji o lekach oraz produktach leczniczych dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Obecnie baza zawiera ponad 155 000 pozycji leków.

– Dzięki szerokiej współpracy z producentami leków, hurtowniami farmaceutycznymi oraz aptekami jesteśmy w stanie dostarczać pełną, rzetelną i wiarygodną bazę, która każdego dnia jest uzupełniana i modyfikowana. Tak opracowana baza stanowi nieocenioną pomoc w bezpiecznej ordynacji oraz wydawaniu lekó w w aptece – podkreśla Rafał Kozioł, Dyrektor Wydziału Systemu OSOZ.

Farmaceuci i lekarze podłączeni do OSOZ mają możliwość aktualizacji informacji zawartych w bazie on-line za pośrednictwem medycznych oraz aptecznych systemów informatycznych.

Baza BLOZ funkcjonuje w większości podmiotów gospodarczych działających na rynku usług zdrowotnych. Pozwala na przyspieszenie procesów oraz automatyzację wymiany informacji, m.in. ułatwia generowanie recept, faktur oraz zamówień.

Współpraca z OSOZ opiera się na posiadaniu stałego połączenia placówki z Internetem, dzięki czemu możliwe jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań w komunikacji. Za pośrednictwem OSOZ zarówno lekarze, jak i farmaceuci odbierają komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego w kilka minut po ich publikacji. Co więcej, ich systemy komputerowe automatycznie blokują możliwość wydania pacjentowi leku zakwestionowanego komunikatem – wstrzymanego lub wycofanego z obrotu, gdyż przy każdorazowej próbie wyboru takiego leku, na monitorze lekarza i farmaceuty wyświetla się okno ze stosowną informacją ostrzegającą.

Nowoczesne technologie informatyczne usprawniają komunikację oraz pozwalają na wzajemną integrację systemów komputerowych, która sprzyja dostarczaniu pacjentom lepszej opieki medycznej i farmaceutycznej.

źródło/autor: OSOZ

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu