Umacnianie złotego spędza sen z powiek eksporterom

przez | 06/02/2010

W poniedziałek, po raz pierwszy od wielu miesięcy polska waluta pokonała psychologiczną barierę 4 zł za euro. Taka sytuacja na rynku walutowym przysporzyła powodów do narzekania eksporterom. Konfederacja Pracodawców Polskich stoi na stanowisku, że pomimo aprecjacji naszej waluty eksporterzy utrzymają dobrą kondycję. – W 2008 roku złoty był jeszcze mocniejszy a firmy eksportujące sobie dobrze radziły korzystając z popytu generowanego przez zagranicznych partnerów. Uważamy, że obecnie czynnikiem „napędzającym” sprzedaż za granicę będzie właśnie wzrost popytu naszych partnerów handlowych z krajów UE wychodzących z kryzysu – mówi ekspert KPP, Witold Belina.

Umocnienie złotego zmniejsza zadłużenie zagraniczne poprawiając sytuację fiskalną kraju. Daje to nadzieję, że rząd nie zdecyduje się na szukanie dodatkowych pieniędzy do budżetu w kieszeniach polskich przedsiębiorców. Umocnienie kursu naszej waluty wpływa ujemnie na inflację kraju poprzez spadek cen paliw oraz dóbr importowanych. Z jednej strony zwiększony import wystawi przedsiębiorstwa na większą konkurencję ze strony zagranicznych firm. Z drugiej strony niższa presja inflacyjna wynikająca z aprecjacji złotego byłaby czynnikiem „przemawiającym” za pozostawieniem stóp procentowych przez RPP na niezmienionym poziomie. Taka sytuacja byłaby korzystna z punktu widzenia przedsiębiorców. Niskie stopy procentowe pomogłyby odbudować popyt wewnętrzny, co podtrzymałoby pozytywne trendy wzrostu polskiej gospodarki. Ponadto wpłynęłoby to na utrzymanie niskiej ceny pieniądza, co miałoby pozytywny wpływ na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw.

Według ekspertów Konfederacji długofalowe umacnianie się złotego jest nieuniknione. Dobre fundamenty makroekonomiczne gospodarki mające odzwierciedlenie w naszych wynikach gospodarczych, wyróżniają nas pozytywnie na tle krajów Unii. Skutkuje to napływem zagranicznego kapitału, co ma wpływ na  umocnienie polskiej waluty.

Zdaniem KPP nie ma żadnych bezpośrednich przyczyn mogących wpływać na tak intensywną aprecjację naszej waluty. – Uważamy, że wszystkie pozytywne informacje zostały przez rynek już zdyskontowane. Naszym zdaniem, obserwowany trend powinien ulec spowolnieniu a nawet przejściowemu odwróceniu. W przypadku realizacji takiego scenariusza sytuacja eksporterów poprawi się – mówi Witold Belina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.