Przejdź do treści

Rynek BI zmienia się bez podnoszenia kosztów inwestycji

Kryzys gospodarczy nie wpłynął zasadniczo na spadek zakupów oprogramowania klasy Business Intelligence w Polsce. Jest ono bowiem stale postrzegane jako narzędzie wspomagające kontrolę kosztów oraz optymalizację biznesu. Jednak rynek ten w latach 2008-2009 raczej nie wzrastał wartościowo. Przewidywane spadki, nawet jeśli w niektórych obszarach wystąpią, będą jednak niższe od tych, które czekają cały rynek IT.

W starym ciele młody duch

Mimo długiej historii narzędzia BI ciągle podlegają ewolucji. Obecnie coraz ważniejsza staje się w nich możliwość przeprowadzenia szybkich analiz wspierających działalność operacyjną przedsiębiorstw, a także, podobnie jak w przypadku systemów ERP, szybkie, wręcz „ekspresowe” wdrożenia. Na rynku aplikacji BI widoczny jest także trend związany z przygotowaniem analitycznych systemów branżowych. Kolejnymi problemami stało się uporanie z danymi o niejednolitej strukturze. Analiza danych rozproszonych, zgromadzonych w różnych standardach to nowe wyzwanie dla BI. Rośnie też zapotrzebowanie na analizy prowadzone na bieżąco, prawie w czasie rzeczywistym. Wzrasta również liczba wdrożeń opartych w części lub w całości na aplikacjach i narzędziach rodziny Open Source.

Kształt i dynamika rynku BI

Przeprowadzone przez DiS badania rynku doprowadziły do zewidencjonowania ponad 110 tytułów oprogramowania klasy BI oferowanego w 2009 r. Są one produktami pochodzącymi od ok. 80 producentów, czasami reprezentowanych na rynku krajowym jedynie przez firmy dystrybucyjne. DiS wyróżnia trzy rodzaje oprogramowania BI:

·    produktów uniwersalnych;
·    produktów specjalizowanych;
·    produktów niszowych.

Wartość rynku Business Intelligence w Polsce, mierzona kwotą sprzedaży licencji oprogramowania tej kategorii, według oszacowań DiS w roku 2008 spadła 4,7% względem roku 2007. Nie był to jednak poważny spadek, zważywszy, że w 2007 r. rynek ów bardzo wzrósł, bo aż o 33%. Dane o sprzedaży na rynku BI w roku 2009 nie są jeszcze w pełni dostępne. Wstępne estymacje całego rynku IT wskazują na spadki kilkunastoprocentowe, ale w roku 2009 rynek BI, jako wysoce innowacyjny, według wstępnych ocen DiS spadł nieco mniej (o ok. 8%). Przewidywana ogólna tendencja lat 2010-2012 będzie wzrostowa, natomiast przewidywane w tym okresie są zarówno lata chude, jak i tłustsze.

1 business intelligence, DIS, ERP