ZETO Łódź rozwija własne rozwiązania IT

Centrum Komputerowe ZETO rozpoczęło w 2010 roku realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych: Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Pakietu Elektronicznego Wsparcia Procesów Biznesowych.

Wynikiem projektu będzie zestaw aplikacji obejmujący rozwiązania z zakresu: zarządzania dokumentami  – repozytorium, zarządzania treścią, archiwizacji elektronicznej oraz zarządzania procesami i obiegiem dokumentów. Zaprojektowany i wprowadzony na rynek system będzie oparty na najbardziej wydajne technologie IT.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ten zaplanowany na ponad dwa lata projekt będzie poprzedzony badaniami przemysłowymi, które  pozwolą doprecyzować potrzeby klientów związane z przedmiotem projektu oraz wskazać branże gospodarki najbardziej zainteresowane proponowanym rozwiązaniem. Rezultatem projektu będzie nie tylko stworzenie innowacyjnego produktu ale również wprowadzenie nowej organizacji pracy w ZETO której wynikiem będzie miedzy innymi powołanie w firmie komórki Badawczo-Rozwojowej.

Jest to już kolejny projekt realizowany przez spółkę, współfinansowany ze środków unijnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu