Firmy BroadSoft i Polycom wprowadzają rozwiązanie do zunifikowanej współpracy audiowizualnej jako hosted service

przez | 04/02/2010

Firma BroadSoft®, wiodący dostawca aplikacji oprogramowania VoIP oraz Polycom®, światowy lider rozwiązań telepresence i komunikacji audiowizualnej wprowadziły w pełni zintegrowane rozwiązanie audiowizualne, które będzie realizowane w oparciu o wspólną infrastrukturę. V2Connect wykorzystuje strategię Polycom dotyczącą Otwartej Sieci Współpracy (Open Collaboration Network) na platformie VoIP firmy BroadSoft o nazwie BroadWorks®. Wspólnie, firmy BroadSoft i Polycom umożliwiają dostawcom dostarczanie usług zunifikowanej komunikacji jako hosted service.

“Rynek usług zunifikowanej komunikacji (UC) jako hosted service rośnie w szybkim tempie, jest bowiem częścią nowej ery w komunikacji,” powiedział Brent Kelley, starszy analityk i partner w firmie Wainhouse Research. “Zintegrowane usługi audiowizualne oparte na IP stanowią ważną część każdej sieci UC, dlatego niezwykle ważne jest aby dostawcy oferowali rozwiązanie, które jest w pełni interoperacyjne. BroadSoft i Polycom mają możliwość dostarczenia takiego rozwiązania na rynek już dzisiaj, ponieważ V2Connect potrafi sprostać wyzwaniom odnośnie sposobu wdrożenia, zarządzania i wykorzystania głosu i obrazu w firmie, zasadniczych komponentów kompleksowego rozwiązania UC.”

Firmy zazwyczaj dysponują heterogenicznym środowiskiem IT, w którym usługi transmisji głosu i wideo działają niezależnie z wykorzystaniem odrębnych sieci. Zanim firmy przejdą do sieci całkowicie opartych na IP, kompleksowa łączność pozostaje wyzwaniem. Ponadto, integracja systemów różnych dostawców takich jak komunikatory instant messaging lub systemy typu presence jest kosztowne i skomplikowane, ponieważ do połączenia systemów głosowych i wideo potrzebne są dwa interfejsy.

V2Connect — Rozwiązanie do realizacji wielostronnych konferencji głosowych, wideokonferencji i spotkań z wykorzystaniem technologii telepresence

V2Connect zapewnia jeden wspólny zestaw funkcji dla terminali głosowych i wideo, wraz z jednym planem numeracyjnym dostępnym za pomocą funkcji private dialing. Dzięki V2Connect, użytkownik może odebrać połączenie za pomocą własnego telefonu komórkowego, zmienić ja na wideopołączenie, a następnie na wielostronną wideokonferencję. Oprócz redukcji kosztów podróży, lepszej wydajności oraz bardziej efektywnej telepracy, główne zalety rozwiązania dla firm są następujące:

  • Komunikacja odbywa się w jednej instancji, co ją znacznie upraszcza i eliminuje potrzebę wielu PBXów, a tym samym obniża wysokość nakładów inwestycyjnych i koszty dostarczania;
  • Uproszczone zarządzanie i administrowanie usługą;
  • Skalowalność, niezawodność i jakość operatorskiej klasy;
  • Standardowe interfejsy programowania aplikacji (API) takie jak interfejs XSI (Xtended Services Interface), które pozwalają na integrację V2Connect z aplikacjami Web 2.0; oraz
  • Rozszerzenie funkcji PBX na urządzenia mobilne, niezależne od sieci (BroadWorks Anywhere).

V2Connect składa się z infrastruktury sieciowej oraz urządzeń końcowych Polycom, w tym platformy konferencyjnej Polycom RMX 2000®, systemu do realizacji wideokonferencji Polycom HDX™ Series, multimedialnego aparatu telefonicznego Polycom VVX 1500™, jak również telefonów IP Polycom SoundStation® oraz SoundPoint®.

Nowy program dla dystrybutorów oraz integratorów systemów

BroadSoft i Polycom przedstawiają również nowy program wejścia na rynek, który będzie dostępny w drugim kwartale 2010 roku i umożliwi dystrybutorom sprzedającym produkty z wartością dodaną (VAR) oraz integratorom systemów (SI) instalowanie i zarządzanie V2Connect w imieniu przedsiębiorstwa. Dzięki partnerstwu z dostawcami usług, integratorzy systemów i dystrybutorzy sprzedający produkty z wartością dodaną będą mogli dostarczać rozwiązanie V2Connect do średnich i dużych przedsiębiorstw i sprzedawać sprzęt kliencki do usług audiowizualnych zawierający aplikacje sieciowe i w ten sposób stać się dostawcą usług CaaS (‘Communications as a Service’). Program zapewni dystrybutorom sprzedającym produkty z wartością dodaną oraz integratorom systemów możliwość zwiększenia przychodów oraz zysków poprzez sprzedaż, dostarczanie, jak również obsługę zintegrowanej oferty komunikacyjnej bezpośrednio do firm przy minimalnej konieczności inwestowania.

“Cieszymy się, że możemy rozszerzać nasze partnerstwo z firmą Polycom i razem oferować w pełni zintegrowane rozwiązanie do komunikacji audiowizualnej. Nasz model dostarczania usług jako hosted service umożliwia firmom bardziej efektywną współpracę przy wykorzystaniu komunikacji wizualnej i eliminuje potrzebę znacznych inwestycji kapitałowych,” powiedział Michael Tessler, prezes i dyrektor generalny firmy BroadSoft. “BroadSoft i Polycom wspólnie opracowały to rozwiązanie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym zarówno ze strony dużych korporacji jak również małych i średnich przedsiębiorstw.”

“Wraz z V2Connect, firmy BroadSoft i Polycom wprowadzają innowacyjny model biznesowy,” powiedział Robert C. Hagerty, prezes i dyrektor generalny firmy Polycom. “Model V2Connect CaaS, który kładzie nacisk na strategię Polycom dotyczącą Otwartej Sieci Współpracy, przynosi korzyści wszystkim stronom pod względem korzyści. Użytkownicy końcowi będą mogli korzystać z multimedialnych rozwiązań UC w nowy innowacyjny sposób; dystrybutorzy sprzedający produkty z wartością dodaną oraz integratorzy systemów mogą wzbogacić ofertę UC, zwiększyć marże i poprawić obsługę klienta; a dostawcy usług mogą w szybszy sposób dostarczać klientom innowacyjne usługi.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.