Dobre wyniki finansowe Betacom SA w III kwartale roku obrotowego 2009/2010

Betacom S.A. opublikował wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2009/2010. Odczuwalne w branży IT spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło ujemnie na kondycję Spółki, której przychody ze sprzedaży osiągnęły 30,2 mln złotych, natomiast zysk netto wyniósł 1,299 tys. złotych.

Spółka Betacom SA, jeden z liderów rynku oferującego najwyższej klasy rozwiązania IT, w III kwartale roku obrotowego 2009/2010 osiągnęła dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,2 mln złotych, osiągając 10% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Poprawa wyników widoczna jest zarówno w przychodach wynikających ze sprzedaży usług – 8,4 mln złotych (15% wzrost w stosunku do porównywalnego kwartału), jak i towarów – 21,8 mln złotych (wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).

„Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Pomimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego, jakie dotknęło branżę IT, zanotowaliśmy wzrost zarówno w sprzedaży usług, jak i infrastruktury. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce rok temu. Jesteśmy przekonani, iż w kolejnych miesiącach utrzymamy trend wzrostowy” – mówi Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

W III kwartale roku obrotowego 2009/2010 Spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1,420 tys. zł, co oznacza wzrost aż o 390% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrósł również zysk netto – do 1,299 tys. złotych, (o 430% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku).

„Kryzys gospodarczy wymusił na nas działania w zakresie reorganizacji oraz restrukturyzacji Spółki. Stąd aż tak dynamiczny wzrostu zysku” – przekonuje Mirosław Załęski

W opisywanym kwartale Spółce udało się podpisać dwie umowy na dotacje unijne w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania, co pozwoli w dłuższej perspektywie na wzbogacenie oferty produktowej Betacom SA.

Spółka jest dobrze przygotowana na okres gorszej koniunktury, posiadając znaczne zasoby gotówki, a także otwarte linie kredytowe, wykorzystywane zazwyczaj na udzielanie gwarancji przetargowych i dobrego wykonania kontraktów na rzecz klientów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu