„Wystartuj z Fabryką Innowacji”

Masz ciekawy pomysł na biznes? Zastanów się jak w kilku zdaniach go opisać. Możesz otrzymać na jego realizację nawet 200.000 euro – w ten sposób nowy inkubator innowacyjności Fabryka Innowacji zachęca do zgłaszania pomysłów opartych o nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarach e-pieniądza, e-biznesu, ochrony środowiska, edukacji, transportu i energetyki. Fabryka Innowacji oferuje wsparcie pomysłodawcom, którzy mają innowacyjny pomysł, są twórcami nowatorskiej technologii i są zainteresowani ich komercjalizacją.

Celem Fabryki Innowacji jest tworzenie nowych przedsiębiorstw w oparciu o jedną z najważniejszych podstaw nowoczesnego biznesu – innowacyjność. Działania Fabryki Innowacji skierowane do szerokiego grona pomysłodawców, w tym środowisk akademickich – kadry naukowej uczelni wyższych, jednostek B+R i studentów, mają pobudzić i skłonić do realizacji innowacyjnych pomysłów, a inwestorów przekonać do kapitałowego zaangażowania się w nie.

„Głównym problemem dla powstawania i rozwoju nowych firm jest zapewnienie im finansowania na wczesnym etapie rozwoju – mówi Jacek Bzurski, dyrektor projektu Fabryka Innowacji. – Zjawisko to potęguje się w obecnym kryzysie finansowym. Za mało jest na rynku podmiotów, które są w stanie zainwestować w pomysł. Pomysłodawcom pozostają ich własne środki, jednak inwestowanie na tak wczesnym etapie kilkudziesięciu tysięcy złotych przekracza zwykle ich możliwości. W rezultacie wiele znakomitych pomysłów nie zostaje wdrożonych, a wielu utalentowanych ludzi podejmuje prace dla korporacji, rezygnując z realizacji swoich marzeń. Fabryka Innowacji może otworzyć przed nimi nowe możliwości. Chcemy pomóc ludziom o dużym potencjale realizować swoje marzenia. Będziemy pomagać pomysłodawcom już na etapie przekształcania autorskiego pomysłu w profesjonalnie przygotowany biznes plan.”

W ramach Fabryki Innowacji pomysłodawcy mają zapewnione doradztwo w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania firmą. Otrzymają profesjonalną pomoc wraz z ekspertyzami technologicznymi, analizą wykonalności, analizą finansową, analizą ryzyka, szczegółowym planem wytworzenia produktu, a w dalszej fazie badaniami rynku, planem marketingowym, planem sprzedaży, doradztwem prawnym, udostępnieniem infrastruktury, a także innymi usługami niezbędnymi dla nowo powstałych firm.

Rozpoczął się już etap naboru wniosków, wystarczy umiejętnie wypełnić wniosek na stronie www.fabrykainnowacji.org.pl. Fabryka Innowacji gwarantuje pomoc na etapie pomysłu i jego rozwoju na poziomie około 200 000 PLN poprzez udostępnienie laboratoriów, pomoc w przygotowaniu prototypu, badania rynku, umowy sprzedażowe, doradztwo prawne i ochronę własności intelektualnej oraz pomoc na etapie budowy firmy (wejście kapitałowe – do 200 000 EURO).

Partnerami Fabryki Innowacji są Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej i Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Fabryka Innowacji jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

źródło/autor: Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu