Emerytury mundurowe wymagają zmian

– Przywileje emerytalne służb mundurowych wymagają gruntownej przebudowy. Sytuacja, gdy jeden Polak musi pracować do 65 roku życia, a inny może zakończyć aktywność zawodową po 15 latach i to bez względu na wiek jest nie tylko niesprawiedliwa społecznie, ale także szkodliwe dla budżetu państwa – mówi Magdalena Janczewska ekspert ds. społeczno – gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich, komentując skargę w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego.

Emerytury i renty mundurowe pobiera obecnie prawie 150 tysięcy Polaków, co kosztuje budżet państwa 4,6 miliarda złotych rocznie. Prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy mają: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

– Oznacza to, że pracując w tych zawodach można zostać emerytem mając już 33 lata, czyli w przypadku mężczyzn prawie dwukrotnie mniej niż wynosi powszechny wiek emerytalny w Polsce – mówi Janczewska. Świadczenia finansowane są całkowicie z budżetu państwa. Na dodatek przepisy tylko w niewielki sposób ograniczają możliwość dorabiania na emeryturze. – Tymczasem jedną z ważniejszych zasad rozwoju przedsiębiorczości jest zasada równości podmiotów wobec prawa. Uważamy, że żadna grupa podmiotów nie powinna być dyskryminowana lub uprzywilejowana – tłumaczy ekspert Konfederacji.

Zdaniem KPP należy jak najszybciej podwyższyć tzw. staż uprawniający do emerytury mundurowej oraz określić wiek, który będzie uprawniał do przechodzenia na emeryturę. Należy także rozgraniczyć lata uprawniające do emerytury mundurowej na lata tzw. pracy bezpośrednio na „linii” od lat pracy spędzonych za biurkiem jako np. urzędnik. – My nie kwestionujemy, że praca żołnierza, funkcjonariusza policji, czy też straży pożarnej jest niebezpieczna oraz ważna społecznie, ale uważamy, że warto dokładniej przyjrzeć się, czy każdy zasługuje na takie same przywileje – dodaje specjalista ds. społeczno- gospodarczych.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu