Copernicus Securities S.A. pełnił rolę oferującego w prywatnej emisji Plasma System S.A.

W ostatnich dniach stycznia doszła do skutku prywatna emisja akcji spółki technologicznej Plasma System S.A., która pozyskała 10 mln zł na dalszy dynamiczny rozwój. W lutym 2010 spółka planuje debiut PDA, a w marcu debiut akcji na rynku New Connect.

„Transakcja opiewająca na 10 mln zł może nie należy do największych realizowanych przez Copernicus Securities S.A. Zdecydowaliśmy się jednak na pracę z Plasma System S.A., ponieważ jesteśmy przekonani, że dalszy dynamiczny rozwój tej spółki pozwoli na przeprowadzenie większych transakcji. Spółka działa w branży technologicznej, jest liderem na swoim rynku i osiąga wysoką rentowność prowadzonej działalności.” – powiedział Marcin Billewicz, Head of Corporate Finance Copernicus Securities S.A.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy z Copernicus Securities S.A. Projekt zrealizowaliśmy w ciągu kilkunastu tygodni. Pozyskane środki pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój prowadzonej działalności oraz na co najmniej podwojenie mocy produkcyjnych. Plasma System S.A. ma ok. 80-90% udziału w polskim rynku w zakresie badań i rozwoju technologii natryskiwania cieplnego oraz pracuje przy wykorzystaniu 100% mocy produkcyjnych.” – powiedział Sławomir Wawrzyniak Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Plasma System S.A.

„Z uwagi na nasze doświadczenie transakcję przeprowadziliśmy tak, jakby spółka miała być notowana na rynku regulowanym, tj. zadbaliśmy o duży freefloat, pozyskaliśmy inwestorów instytucjonalnych, planowane jest wdrożenie efektywnego programu opcji menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej. To znalazło odzwierciedlenie w jakości inwestorów, którzy zaufali spółce.” – powiedział Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A., odpowiedzialny za sprzedaż akcji.

źródło/autor: Head of Corporate Finance Copernicus Securities

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu