ACTION dobrym wynikiem zamyka sprzedaż serwerów Actina Solar w 2009 roku

przez | 03/02/2010

Sprzedaż serwerów w 2009 roku na świecie spadła. Z globalnych analiz IDC wynika, że w III kwartale 2009 roku, w ujęciu rocznym, sprzedaż tych urządzeń zmalała o 17,3%. Większość firm z branży nie miała wielkich nadziei na poprawę sytuacji w czwartym kwartale. W tym większym kontraście w stosunku do trendów ogólnorynkowych pozostają wyniki sprzedaży serwerów Actina Solar, produkowanych przez polską firmę ACTION. W czwartym kwartale 2009 roku – w stosunku do trzeciego kwartału – odnotowała ona ponad trzykrotny wzrost liczby sprzedanych serwerów tej marki.

Przez cały ubiegły rok producenci serwerów komputerowych doświadczali spadku obrotów. Za niekorzystną sytuacją na rynku serwerów stały: zmniejszenie liczby przetargów, cięcia budżetów firmowych na rozbudowę infrastruktury fizycznej i ogólne oszczędności wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej. Przykład marki Actina Solar dowodzi, że najlepszym sposobem na walkę z dekoniunkturą może być umiejętność wykorzystania warunków rynkowych, niezależnie od tego, czy są one korzystne, czy też nie.

Sprzedaż serwerów marki Actina Solar w czwartym kwartale 2009 roku sięgnęła 794 sztuk, co w porównaniu z trzecim kwartałem 2009 roku stanowi wzrost rzędu 300%. Porównywalny wolumen sprzedaży firma osiągnęła w analogicznym okresie 2008 roku. Przedstawiciele firmy przyczyn tak korzystnego rezultatu upatrują w ogromnym zainteresowaniu wprowadzoną przez ACTION ofertą serwerów Actina Solar z serii 100 oraz uruchomionym w październiku atrakcyjnym programem dla resellerów.

„Ubiegły rok był niezwykle trudny dla branży producentów serwerów. W skali globalnej, w trzecim kwartale odnotowała ona ponad 17-procentowy spadek sprzedaży. Stosunkowo niekorzystna sytuacja na rynku zmusiła nas do przeformułowania strategii i podjęcia kroków mających na celu aktywne dostosowanie się do warunków panujących na rynku. Dzięki temu udało nam się zamknąć ostatni kwartał 2009 roku z wynikiem zbliżonym do analogicznego okresu w 2008” – mówi Edward Wojtysiak, Wiceprezes Zarządu firmy ACTION S.A.

Nie bez wpływu na wyniki finansowe firmy był wprowadzony przez ACTION w czwartym kwartale 2009 roku atrakcyjny program dla resellerów. Został on oparty na trzech filarach: funduszu marketingowym (premia pieniężna), wydłużeniu terminu płatności o 7 dni oraz uldze logistycznej (zwolnienie serwera z opłaty transportowej). Zaprojektowanie trzech progów finansowania miało z kolei posłużyć za czynnik motywujący partnerów do zakupu droższych maszyn, przy jednoczesnym zwiększeniu obrotów na serwerach podstawowych.

„Pierwszy etap programu miał w istocie charakter pilotażowy. Zaprosiliśmy do niego 40 najaktywniejszych resellerów, by sprawdzić czy stworzona przez nas formuła będzie się sprawdzać w praktyce. Wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, co pozwala nam twierdzić, że obrany przez nas kierunek jest tym właściwym. W 2010 roku chcielibyśmy, by w programie wzięło udział co najmniej 100 resellerów” – mówi Marcin Bogusz, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zaawansowanych Technologii w firmie ACTION S.A.

Firma ACTION jest jednym z największych producentów serwerów na polskim rynku, największym z tych bazujących na polskim kapitale. W 2008 roku, pod względem wyników sprzedaży, plasowała się w Polsce na 4 miejscu – za takimi firmami, jak HP, IBM oraz Dell.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.