W Polsce powstaje cora więcej firm

Jak pokazują opublikowane w mediach badania, w Polsce co roku powstaje więcej firm. W 2009 r. powstało ich aż 70 proc. więcej niż w 2004 r. Z drugiej jednak strony Polską gospodarkę charakteryzuje jeden z najniższych w Europie tzw. wskaźnik przeżywalności firm w okresie pierwszych trzech lat od rozpoczęcia działalności. Świadczy to o przedsiębiorczości Polaków i jednocześnie wzmacnia zasadność postulatu Konfederacji Pracodawców Polskich o konieczności poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, by zwiększyć ich szanse na przetrwanie i rozwój.

– Więcej działających firm oznacza większą zamożność kraju, a także więcej środków pozyskanych przez budżet z tytułu podatków, więcej miejsc pracy i wyższe wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także mniejsze obciążenie budżetu państwa związane z finansowaniem pomocy społecznej – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki.

Trzeba zrobić wszystko, by ułatwić funkcjonowanie firm. Przede wszystkim tych małych. Z ich punktu widzenia najważniejsze jest proste prawo podatkowe i zmniejszenie biurokracji. Potrzebujemy także zmian prawnych zachęcających do zatrudniania pracowników. W tym kontekście ważne jest uelastycznienie prawa pracy, odbiurokratyzowanie procesów związanych z funkcjonowaniem na rynku jako pracodawca. Ważne jest także, aby organy kontroli sprawdzały zgodność z prawem funkcjonowania przedsiębiorstw (uczciwa konkurencja to nasz postulat), ale jednocześnie nie kontrolowały na zasadzie „na każdego coś się znajdzie”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu