Partnerstwo Publiczno-Prywatne coraz bardziej popularne

przez | 02/02/2010

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego staje się coraz popularniejszym narzędziem realizacji wspólnych inwestycji samorządu terytorialnego i prywatnych inwestorów. Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie wskazywała na korzyści płynące z tego typu rozwiązania. Od czasu obowiązywania nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym pojawia się coraz większa liczba projektów, które mają być zrealizowane na zasadach PPP.

Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie wskazywała na zasadniczą przyczynę fiaska poprzednio obowiązującej ustawy (przez ponad cztery lata jej obowiązywania nie zrealizowano żadnego projektu), a w pracach nad nowym projektem resort gospodarki uwzględnił większość uwag Konfederacji, w istotny sposób modyfikując zasady podejmowania decyzji o realizacji danego przedsięwzięcia.

Wzorem Wielkiej Brytanii, w której w formule PPP budowane są centra medyczne i szpitale, również w Polsce pojawiły się pilotażowe przykłady projektów inwestycyjnych w sektorze medycznym. Mowa tu o najnowszych inwestycjach w Żywcu i we Wrześni, gdzie planowane są budowy placówek medycznych w formule PPP.

– Wierzymy, ze realizacja tych projektów zapoczątkuje dobre praktyki PPP w tym sektorze, dzięki temu w przyszłości poprawi się jakość świadczonych usług w sektorze służby zdrowia – mówi ekspert Konfederacji, Marcin Walczak.