Advent International przejmuje Xafinity

przez | 02/02/2010

Advent International, wiodący międzynarodowy fundusz private equity, poinformował dziś o przejęciu Xafinity, jednej z czołowych brytyjskich grup specjalizujących się w obsłudze świadczeń emerytalnych i pracowniczych. Xafinity należała dotychczas do grupy Duke Street. Wartości transakcji nie ujawniono.

Spółka obsługuje emerytury i płace oraz doradza ok. 1100 podmiotom i przedsiębiorstwom z sektora publicznego, obsługując łącznie 2,1 mln emerytów i rencistów. Xafinity ma siedzibę w Reading i zatrudnia 1400 osób w 14 lokalizacjach na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Grupa Duke Street nabyła Xafinity w lipcu 2005 r. Spółka składa się z trzech pionów operacyjnych: Xafinity Paymaster, wiodącej firmy zarządzającej świadczeniami emerytalnymi dla sektora publicznego i prywatnego; Xafinity Claybrook, lidera na rynku systemów administrowania emeryturami oraz Xafinity Consulting, firmy świadczącej usługi doradcze w obszarze świadczeń emerytalnych. W 2008 r. Xafinity nabyła spółkę Hazel Carr. Przychody Grupy za rok finansowy 2009 wyniosły 136 mln funtów.

Xafinity działa na rynku znajdującym się w fazie wzrostu ze względu na coraz większą oczekiwaną długość życia, rosnącą liczbę emerytów oraz coraz bardziej popularną tendencję do korzystania z zewnętrznych usługodawców. Ponieważ pracodawcy wciąż przechodzą z programów emerytalnych o określonych świadczeniach na programy emerytalne o określonych składkach, zwiększa się zapotrzebowanie na usługi doradcze w tej dziedzinie. Xafinity ma szanse na dalszy rozwój i zintensyfikowanie swoje działalności na kluczowych rynkach w związku z nowymi inicjatywami emerytalnymi proponowanymi przez rządy, zmianami w przepisach, a także coraz większą uwagą przywiązywaną do redukcji deficytu systemów emerytalnych.

Jeff Paduch, Dyrektor Advent International, odpowiedzialny za transakcję, tak komentuje dzisiejszą wiadomość: „Przez ostatnie trzy lata z uwagą śledziliśmy losy Xafinity i uważamy, że nadszedł właściwy moment na tę inwestycję. Zamierzamy wspierać usprawnienia operacyjne wdrażane przez Dyrektora Generalnego, Tima Robinsona i jego zespół, a także kolejne inicjatywy, które przyczynią się do rozwoju wszystkich trzech pionów Xafinity. Spółka ta cieszy się świetną reputacją. Jesteśmy przekonani, że stanowi bardzo silną platformę działania, która w pełni uzupełnia plany inwestycyjne Adventu w odniesieniu do sektora obsługi procesów biznesowych”.

James Brocklebank, Dyrektor Zarządzający Advent International oraz szef Działu Usług Finansowych i Biznesowych firmy Advent, dodaje: „Xafinity działa w bardzo dynamicznym segmencie rynku usług finansowych, w którym Advent dysponuje bogatym doświadczeniem. Z przyjemnością udostępnimy Xafinity nasz know-how sektorowy w celu pełnego wykorzystania potencjału tej firmy.”

Advent realizuje transakcje w sektorze usług finansowych od ponad 20 lat, w ciągu których zainwestował w ponad 25 międzynarodowych firm świadczących m.in. usługi przetwarzania transakcji i płatności, zarządzania zasobami ludzkimi czy też obsługi technologii finansowych. W portfelu funduszu znajdują się takie firmy jak Equiniti, wiodąca brytyjska spółka świadcząca usługi w zakresie rejestracji papierów wartościowych, wsparcia dla inwestorów detalicznych oraz rozwiązań w dziedzinie świadczeń pracowniczych; CAMS, czołowy dostawca zewnętrznych usług biurowych typu back–office w sektorze zarządzania aktywami w Indiach; National Bankruptcy Services, lider na rynku amerykańskim w zakresie usług monitoringu procesów upadłościowych oraz obsługi pożyczkodawców dysponujących zabezpieczeniami; oraz RAET, wiodąca prywatna spółka holenderska świadcząca obsługę płac.

Tim Robinson, Dyrektor Generalny Xafinity, komentuje: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Advent International został naszym nowym inwestorem oraz wesprze nas w wykorzystaniu licznych szans rozwojowych wynikających ze zmiany właściciela. Doświadczenie Adventu w obszarze szeroko pojętego sektora usług finansowych, a także fachowa wiedza tego inwestora na temat zewnętrznej obsługi procesów biznesowych będą dla nas niezwykle cenne w dalszym rozwijaniu naszej firmy.”

Doradcą finansowym Advent International przy tej inwestycji była firma Close Brothers, zaś kancelaria Weil, Gotshal & Manges zapewniła obsługę prawną transakcji.

Finansowanie transakcji zapewniło konsorcjum składające się z Ares Management, Babson Capital, Bank of Ireland, Barclays, Calyon, Lloyds TSB Corporate Markets acquisition finance oraz Royal Bank of Scotland.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.